Uttalande om den svenska modellen på arbetsmarknaden

Antaget vid Socialdemokraterna i Stockholms läns kongress 23-24 april.

Den svenska modellen bygger på ansvarstagande och jämbördiga parter på arbetsmarknaden, där de fackliga rättigheterna är självklara. Rätten att granska arbetsplatser och förhandla om kollektivavtal ska vara självklar. I Sverige ska vi inte konkurrera om vem som kan jobba för lägst lön och här ska vi inte sätta några statliga fattiglöner. 

Det offentliga Sverige har ett ansvar att gå före och föregå med gott exempel. Värdet av alla varor och tjänster som produceras på uppdrag av den offentliga sektorn och som finansieras med skattemedel uppgår till 600 miljarder kronor per år. Staten, landstinget och kommunerna har ett ansvar att säkerställa att pengarna används rätt. Upphandlingar och andra inköp ska kunna användas som ett verktyg för att påverka sysselsättningen och motverka lönedumpning på arbetsmarknaden. 

I Sverige ska svenska avtal gälla. Händelserna på Mall of Scandinavia och Nya Karolinska sjukhuset vittnar om att så inte är fallet ens på stora arbetsplatser i vår region. Detta är inte acceptabelt. Huvudentreprenörer ska aldrig kunna smita från ansvar. Oavsett i vilket leverantörsled man jobbar ska man alltid vara garanterad schysta villkor genom kollektivavtal. Det är viktigt både för anställda och för seriösa företag som inte vill konkurrera med låga löner och dåliga villkor utan med att ha det bästa erbjudandet.

Den svenska modellen syftar till jämlikhet och att garantera alla som arbetar på den svenska arbetsmarknaden schysta villkor och en lön man kan leva på. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.

För ytterligare information
Daniel Ferreira, kommunikationsansvarig, 0702553168

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-24 13:54
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut