Välkommet att SL sparar miljoner på konsulter år 2016

Igår fattade trafiknämnden i Stockholms läns landsting beslut i enlighet med Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag att låta SL göra besparingar i SL:s 1,2 miljarder i konsultkostnader. 

På gårdagens trafiknämndsmöte presenterades en preliminär rapport av konsultkostnaderna inom SL som visar att kostnaden för konsulter som projektledare kostar 200 miljoner om året och skulle kunna minska till 90 miljoner genom att ersättas med anställd personal, en besparing på 110 miljoner kronor per år. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lade utifrån trafikförvaltningens rapport ett förslag om att nu inte bara se över konsultkostnaderna, utan också skära ner på kostnaderna och stärka kompetensen genom att ersätta konsulter med anställd personal. Detta förslag röstades för av samtliga partier. Trots det beslutade Alliansen om kraftiga nedskärningar i busstrafiken vilket kommer att minska det kollektiva resandet och försämra för resenärerna. 

– Vi måste göra besparingar som inte slår mot resenärerna och tillväxten i regionen. Vi är glada för att Moderaterna nu agerar konstruktivt och går med på att skära ned på konsultkostnader så att vi kan få SL:s ekonomi att fungera långsiktigt, säger Nanna Wikholm, oppositionstrafiklandstingsråd (S).

– Besparingar på upp mot 110 miljoner på konsulter är toppen av ett isberg. Landstinget måste nu ta ytterligare steg för att stoppa SL:s skenande kostnadsökningar och samtidigt locka fler resenärer till kollektivtrafiken. På sikt är det fler resenärer och ökade biljettintäkter som gör kollektivtrafiken bärkraftig, säger Nanna Wikholm, oppositionstrafiklandstingsråd (S).

Presskontakt:
Signhild Petrén, 0702 85 88 04

Sidan uppdaterades senast: 2015-09-09 09:36
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut