Vi vill att nytt rekorddyrt barnsjukhus barnanpassas

I november öppnar Nya Karolinska Solna, men bara några månader innan öppning av sjukhuset visar det sig att lokalerna inte har anpassats för barnsjukvård. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting kräver nu att landstingsalliansen anpassar NKS så att barnsjukvård kan bedrivas med full bemanning och att utrymmen inrättas för barnens rekreation. 

Upphandlingen av Nya Karolinska Solna har inneburit en rekorddyr kostnad. Men trots det saknas lokaler anpassade för barnsjukvård, som Dagens Nyheter rapporterat om. Bakgrunden till detta är att man har beställt och byggt sjukhuset utan att planera för vilka verksamheter som ska finnas i lokalerna.  

– Hur kan man beställa ett nytt sjukhus för barn – utan att tänka på barnens behov. Det här är återigen ett exempel på hur landstingsalliansens misslyckade upphandlingar slår mot patienter och personal. Jag vill ha ett löfte från landstingsalliansen om att man ser till att Nya Karolinska Solna anpassas så att specialistvården för svårt sjuka barn är säkrad, säger Erika Ullberg (S) finanslandstingsråd i opposition, Stockholms läns landsting.

Bakgrund
I november öppnar Nya Karolinska Solna för de första patienterna. En av de första verksamheterna att flytta in i det nya sjukhuset är den barnsjukvård som idag bedrivs vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Bara några månader före denna förändring har det emellertid framkommit att de avsedda lokalerna i NKS-komplexet inte är anpassade efter de särskilda behov som barn och barnsjukvård har.

Till bristerna hör:

 • Att miljöernas visuella uttryck och estetik inte har utformats för att inverka välkomnande och betryggande på barn.
 • Omständigheter förknippade med sjukhusets disposition med enkelrum för patienterna:
  - Att gemensamma ytor saknas på barnavdelningen, vilket inte motsvarar barns behov vad gäller lek och social stimulans.
  - Att dagrum saknas i vilka barnens föräldrar, syskon och andra anhöriga kan träffas.
  - Att enkelrum ställer andra krav på bemanning än de lokaler i vilka barnsjukvården bedrivs idag.
 • Att det så kallade kulturrummet i dagsläget planeras att vara endast en fjärdedel så stort som det bibliotek som idag finns på Astrid Lindgrens barnsjukhus.
 • Att patientkök saknas så att långvarigt inlagda barn och deras föräldrar inte kan laga mat eller baka tillsammans.

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting kräver: 

 • Att Alliansen i landstinget anpassar Nya Karolinska Solna, när barnsjukvården flyttar in, så att den kan ha tillräcklig kapacitet, tillräcklig bemanning och en miljö som är både lämplig för barnsjukvård och bra för barnen samt deras syskon, föräldrar och andra anhöriga.
 • Att Alliansen i landstinget redovisar den barnkonsekvensanalys som gjorts inför byggandet av den nya barnavdelningen vid NKS och inför flytten av barnsjukvården från Astrid Lindgrens barnsjukhus.
 • Att Alliansen i landstinget före flytten i november redovisar en plan för hur man ska säkerställa kapacitet, bemanning och att barnsjukhuset har en miljö som barnanpassad.

 

Presskontakt: Anna-Karin Grenninger, 070-737 44 66

Sidan uppdaterades senast: 2016-09-01 16:41
 • dela på facebook
 • dela på twitter
 • Skriv ut