Vår politik

Jobben först, så klarar vi välfärden. För att alla som bor i Stockholmsregionen ska ha möjlighet att skapa ett gott liv krävs ekonomisk tillväxt och jobb. För tillväxt och rättvisa så vill vi vi satsa på livslångt lärande, utbyggd kollektivtrafik, fler bostäder och god sjukvård åt alla. Satsningar för framtiden kräver i sin tur ekonomiskt ansvarstagande och effektivt användande av våra skattemedel.

Vår politik A till Ö

Vår politik A till Ö

Här finns information om vad vi tycker i olika sakfrågor.