Kollektivtrafiken

Ni vill bygga Lila linjen, hur mycket kostar det och när skulle den i sådana fall börja byggas?

Lila linjen kostar ungefär 17 miljarder kronor. Linjen kan byggas i etapper. Så snart som möjligt vill vi att man söder om stan börjar bygga ut tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö, samtidigt som man norr om stan bygger ut tunnelbanan till Hagastaden och den nya arenan.

Varför bygga en ny tunnelbanelinje? Räcker det inte med att bygga ut de linjer vi har?

Trängseln i tunnelbanan är idag så besvärande att det på många ställen inte finns plats för fler resenärer. Att enbart förlänga de linjer som finns skulle därför bara öka trängseln. Med en tvärgående tunnelbanelinje kan vi både avlasta de befintliga linjerna och T-centralen, där alla tåg i dagsläget tvingas passera.

Det låter dyrt att bygga en ny tunnelbanelinje, hur har ni tänkt att finansiera det?

Att inte bygga ut tunnelbanan kostar också. Trängseln och förseningar kostar företag och samhälle flera miljarder kronor per år och innebär färre jobb och lägre tillväxt. Vi finansierar våra förslag till utbyggnad fullt ut och vi prioriterar mer tunnelbana framför onödigt dyra satsningar som spårväg i innerstaden som ger lite nytta sett till kostnaden. Utbyggd tunnelbana kommer också innebära att mer mark går upp i värde då den blir attraktiv att bygga bostäder på. Vi ser även att de kommuner där tunnelbanan ska dras är med och finansierar utbyggnaderna.

Varför blir det enklare med enhetstaxa att resa med SL?

När priset alltid är samma för varje resa behövs inte längre förval, kuponger och olika knapptryckningar på bussen eller i spärren. Den som reser slipper planera och fundera på resan och kan lägga tiden på att tänka på jobb, familj eller fritid. Det förenklar också själva tekniken vilket gör att SL kan satsa på att utveckla nya smarta lösningar i stället för att hantera tekniska problem och hjälpa missnöjda resenärer.

Vad skulle kostnaden per resa vara med enhetstaxan?

Priset med enhetstaxa är samma som idag fast utan zontillägg.

På vilket sätt är det mer rättvist med enhetstaxa?

Ingen reser långt för att hen vill, utan för att hen måste göra det. Den som bor centralt och ofta reser kort har förutom lägre pris också ofta förmånen att ha fler turer och fler alternativa resvägar att välja mellan. Samtidigt som den som bor långt ut får betala mer och dessutom har färre resealternativ. Det är inte rimligt om vi vill att alla ska kunna använda kollektivtrafiken på lika villkor.

Kommer inte SL att förlora biljettintäkter med enhetstaxa?

Nej, enhetstaxan är en kostnadseffektiv reform. Endast en procent av SL:s biljettintäkter kommer från zontilläggen trots att de skapar krångel för alla sällanresenärer. Enhetstaxan gör det enklare att resa och lockar fler resenärer. Och med fler resenärer ökar intäkterna. När enhetstaxa infördes 2006 gav den ett kraftigt ökat resande. 2013 blev SL biljettintäkter 450 miljoner kronor lägre än budget, till stor del på grund av krånglet som skrämde bort resenärerna.

Kommer ni att sätta in nya busslinjer?

Busslinjerna måste hela tiden anpassas i takt med att områden byggs ut och människor resmönster förändras. Vi vill gärna se att kommunen eller stadsdelen samarbetar med SL och bussföretagen för att ta fram det mest optimala busslinjerna. Vi ser också att direktbusslinjer är populära och ger snabba resor och därför vill vi titta på att bygga ut fler direktbusslinjer så att vi kan vinna fler kollektivresenärer.

På vilka sätt vill ni förbättra busstrafiken?

Vi ser stora möjligheter att förbättra busstrafiken. Vi vill satsa på att bussarna kommer fortare fram genom till exempel fler och tydligt markerade bussfiler. Vi vill också höja servicenivån genom att erbjuda WiFi och digital trafikinformation i bussarna. Vi tycker också att SL måste bli bättre på miljövänliga alternativ och börja köra med hybridbussar som delvis går på el.

 Hur ska ni få pendeltågen att gå i tid?

De flesta av pendeltågens förseningar beror på problem med järnvägen. I stället för den oreda av flera privata aktörer med olika ansvar för underhåll och skötsel av järnvägen som råder idag vill Socialdemokraterna samla ansvaret till Trafikverket. Med allt ansvar för underhåll samlat blir insatserna mer korrekta och på sikt kommer infrastrukturen att bli mer pålitlig. Vi satsar också på ökade kontroller av järnvägen för att förhindra stopp i trafiken.

Tyck till om kollektivtrafiken på Facebook:

Bygg lila linjen!

Kom igen SL - hur svårt ska det vara?

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut