Stockholms läns landsting

Satsningar på förlossningsvård och 103 busslinjer

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har presenterat sitt budgetförslag för 2017.  En satsning på 100 miljoner kronor till förlossningsvården, jourläkarbilar för barn för minskade köer på akuten, fler vårdplatser inom äldrevården och storsatsning på vårdcentraler är några av förslagen i budgeten.

Trots att allt fler föds i Stockholms län är det brist på tusentals förlossningsplatser, och nödvändiga satsningar för att minska vårdköerna för våra barn uteblir. Trots att vi blir allt fler äldre som har behov av vård nära hemmet, på vårdcentralen eller på en geriatrisk vårdavdelning, så ligger äldre i timmar och väntar i korridoren på akutmottagningarna. Många har fått det bättre i Stockholms län men hälsoklyftorna i olika delar av länet ökar. Allt fler väljer att bo här men ändå görs nedskärningar i busstrafiken som gör det svårare att resa till jobb och skola.

– Vi Socialdemokrater vill bygga ett Stockholm som håller ihop. Där vården är trygg och finns nära, oavsett vem man är eller var man bor i länet. Vi satsar på närakuter, närsjukhus och länets vårdcentraler. För att bygga ihop Stockholmsregionen så behöver vi samplanera bostäder och kollektivtrafik och också utöka busstrafiken, säger Erika Ullberg, oppositionsfinanslandstingsråd (S).

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting föreslår inte en höjning av vare sig skatt eller SL-taxan på 30-dagarskortet. Vi vill istället under 2017-2020 bland annat kraftigt minska både kostnaden för den centrala administrationen med 500 miljoner kronor, minska konsultkostnader för 500 miljoner kronor och effektivisera vårdvalen motsvarande 700 miljoner kronor i lägre kostnader. 

– Stockholmsregionen växer och det krävs investeringar. Det förutsätter i sin tur prioriteringar av utgifter. Stockholms läns landsting har Sveriges högsta landstingsskatt samtidigt som det är brist på så väl förlossningsplatser som vårdplatser för äldre och nedskärningar görs i kollektivtrafiken. Det beror bland annat på en svällande byråkrati, höga konsultkostnader, dåligt skötta investeringar och skenande vårdvalskostnader. Det vill vi ändra på, säger Erika Ullberg, oppositionsfinanslandstingsråd (S).

Budgetsatsningar:

  • 100 miljoner kronor extra till förlossningsvården. För en tryggare förlossningsvård vill vi omedelbart ge klartecken för 4000 förlossningsplatser på S:t Görans sjukhus, en barnmorska per födande kvinna och införa en nollvision för förlossningsskador.
  • 50 miljoner kronor extra på barnsjukvården till bland annat jourläkarbilar med mobila sjukvårdsteam som snabbt ger barn en trygg vård i hemmet. Vi vill även införa en barnläkargaranti som garanterar att det finns en barnläkare på samtliga nya närakuter.
  • 600 miljoner under 2017-2020 på höjd ersättning till våra vårdcentraler. Det ska vara lättare och gå snabbare att få vård på vårdcentralen.
  • Satsning på tryggare äldrevård genom fler vårdplatser och att alla äldre får en egen vårdkontakt.
  • Rädda 103 busslinjer. Moderaterna vill höja taxan på 30-dagarskortet men utan att återinföra de busslinjer som de valde att skära ned i höstas. Vi  föreslår i vår budget oförändrad taxa på 30-dagarskortet och lägga 100 miljoner kronor på att återinföra bussarna.

S-budgeten i korthet

Hela S-budgeten

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut