Stockholms stad

Budget 2016 - Ett Stockholm för alla

Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ bildar majoritet i Stockholms kommun. Här hittar du den gemensamma budgeten för Stockholm 2016.

- Det är en stark budget i balans, med goda ekonomiska förutsättningar för att göra nödvändiga investeringar. Vi satsar stort på skola och förskola, höjer målen för bostadsbyggandet och fortsätter våra satsningar på en aktiv arbetsmarknadspolitik för att matcha företagens behov. De senaste åren har vi sett allt större skillnader växa fram i vår stad, det ska vi ändra på. Det viktigaste politiska projektet är att skapa ett Stockholm för alla, säger Karin Wanngård, finansborgarråd.

Under den tid som gått sedan majoritetsskiftet i Stockholm har betydande steg tagits för att skapa en långsiktigt sammanhållen och hållbar stad. Stödet till skolor med stora behov har förstärkts och möjligheterna för barn och ungdomar att delta i förenings- och kulturliv har utökats genom exempelvis sänkta avgifter. Arbetslösheten bland unga har sjunkit genom en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Den sociala sammanhållningen har stärkts genom bland annat ett stopp för utförsäljning av hyresrätter. Nu fortsätter vi vårt arbete i samma riktning. Vi stärker de tidiga insatserna i skolan, höjer ambitionerna för bostadsbyggandet, med särskilt fokus på fler hyresrätter och prioriterar arbetet med att erbjuda arbetslösa ungdomar jobb, utbildning eller praktik. Målet är ett Stockholm för alla.

Budget för Stockholm 2016 - Ett Stockholm för alla

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut