Ny styrelse för Stockholms arbetarekommun

Under årsmöteshelgen den 11-13 april valdes styelsen för Stockholms arbetarekommun enligt följande:


Ordinarie ledamöter

Veronica Palm, ordförande
Olle Burell, kommunsekreterare
Abdo Goriya
Catarina Carbell
Dag Larsson
Joel Ensjö
Johan Sjölander, studieledare
Johnny Nadérus
Karin Wanngård
Mirja Räihä, facklig ledare
Ylva Johansson

Ersättare

Lawen Redar
Anders Österberg
Emilia Bjuggren
Erik Nilsson
Lowisa Anderzon
Kristoffer Hernbäck
Mia Sundelin
Mattias Vepsä
Petra Larsson
Monzer Dia
Maria Östberg Svanelind

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut