Stockholms läns partidistrikt

Tidsramar och instruktioner inför ombudsvalet till partikongressen:

 • Nomingsstopp 8 oktober
  Arbetarekommunernas nomineringar skall vara partidistriktet tillhanda senast 8 oktober. Nominerade personer skall vara tillfrågade och ha accepterat nomineringen.
 • Betala medlemsavgiften för 2016, senast 16 november
  För att vara röstberättigad måste du betalat medlemsavgiften för 2016 senast 16 november. 
 • Valperiod 1-16 december
  Ombudsvalet pågår mellan den 1 och 16 december. Valet kommer ske via poströstning. Den 20 december kommer valresultatet att sammanräknas och offentliggöras. 

Val av ombud till kongress 2017

Valkretsar samt ombudsfördelning 2017

Kandidatpresentationer

Motioner
8 november är sista dag för inlämnande av motioner till partistyrelsens kansli. Arbetarekommunen skickar motionerna direkt till partistyrelsen via en länk som kommer skickas ut från kansliet. Viktigt för arbetarekommunen är att lägga in ett medlemsmöte innan den 8 november eftersom alla motionerna måste behandlas av ett medlemsmöte med utlåtanden.

Cecilia Clausen, cecilia.clausen@socialdemokraterna.se

 • dela på facebook
 • dela på twitter
 • Skriv ut