Kyrkoval 2017

Partiinformation inför kyrkovalet

17 september är det val till kyrkans tre beslutandenivåer, kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. I april ska alla våra S-kandidater på alla listor vara utsedda och inrapporterade.

Stockholms arbetarekommun

Ett kyrkopolitiskt råd har valts av arbetarekommunens styrelse:

Olle Burell, ordförande
Wanja Lundby-Wedin
Gunnel Monikander
Inger Edvardsson
Krister Nordin
Ove Andersson
Fredrika Holm
Marie Lorentzon
Carl-Michael Palmer
Tina Rönngren, ombudsman 

Tidsplan för Stockholms arbetarekommun

Stockholms läns partidistrikt

Ett kyrkopolitiskt råd har valts av partidistriktets styrelse:

Lars Johnsson
Louise Callenberg
Irene Pierazzi
Roger Sjöberg
Gun Eriksson
Cecilia Clausen
, ombudsman 

 

Nu har också partiets nationella kyrkovalswebb öppnat. Där finns vårt politiska program och där kommer det kontinuerligt att fyllas på med aktuellt material inför kyrkovalet. 

Kyrkopolitiskt program antaget av Partistyrelsen

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut