FLER PRIVATISERINGAR LÖSER INTE VÅRDKRISEN!

Alliansen har nu styrt landstinget i tio år och deras idéer för att förbättra vården har tagit slut. Då föreslår de istället en privatisering av ytterligare ett akutsjukhus.Även om valfrihet för patienten är bra, löser inte det sjukvårdens utmaningar. Det gör varken att väntetiderna på akuten minskar eller att antalet förlossningsplatser ökar.

Det är dags för en ny sjukvårdspolitik. Patienten och vårdens kvalitet måste prioriteras.
Vården behöver sjuksköterskor som orkar jobba kvar, fler vårdplatser och politiker som tar ansvar. Patienterna behöver tid med sin läkare. Gravida kvinnor ska inte behöva föda i en taxi. Den som behöver en livsviktig operation ska aldrig få höra att det inte finns tid. Tyvärr är det inte alltid så.

Här är tre förslag för en bättre sjukvård:

 1. Bygg personalbostäder!
  Väntetiderna i vården beror till stor del på bristen på personal. För att underlätta rekrytering av vårdpersonal vill vi ha personalbostäder vid våra sjukhus. Till att börja med vill vi att 120 stycken bostäder byggs i anslutning till KS Solna och KS Huddinge. Det motsvarar bemanning till flera avdelningar.
 2. Värdera vårdens personal högre!
  Vi vill ha bättre arbetsvillkor för både patientens och personalens skull. Korta arbetstiderna och inför mer flexibla scheman, satsa på vidareutbildning och ge full lön under studietiden. Vi vill se en bättre löneutveckling för de som jobbar inom vården – erfarenhet och utbildning ska synas i lönekuvertet.
 3. Investera i vårdcentralerna!
  Vi vill öka ersättningen till vårdcentralerna med 300 miljoner, dubbelt så mycket som den moderatstyrda alliansen. Det skulle ge möjlighet till längre öppettider och bättre tillgång till husläkare, på det sättet minskar köerna i väntrummen på akuten.

Sjukvårdskampanjens folder

Kampanjpresentation

Det här kan du göra:

Gilla, dela och var aktiv på sociala medier!

 

 

Socialdemokraterna i Stockholmsregionen föreslår bland annat:

 

 • 100 miljoner kronor extra till förlossningsvården. För en tryggare förlossningsvård vill vi omedelbart ge klartecken för 4000 förlossningsplatser på S:t Görans sjukhus, en barnmorska per födande kvinna och införa en nollvision för förlossningsskador.
 • 50 miljoner kronor extra på barnsjukvården till bland annat jourläkarbilar med mobila sjukvårdsteam som snabbt ger barn en trygg vård i hemmet. Vi vill även införa en barnläkargaranti som garanterar att det finns en barnläkare på samtliga nya närakuter. 
 • 600 miljoner under 2017-2020 på höjd ersättning till våra vårdcentraler. Det ska vara lättare och gå snabbare att få vård på vårdcentralen.

 

Här finner du hela Socialdemokraterna i Stockholmsregionens budget med fler förslag för en bättre sjukvård.

 • dela på facebook
 • dela på twitter
 • Skriv ut