Vi fördömer våldet och de oproportionerliga vedergällningsattackerna i Palestina

Uttalande från Stockholms arbetarekommun.

Veronica Palm

Tre unga bosättare blev kidnappade och mördade på Västbanken. Det är ett avskyvärt brott och de skyldiga ska ställas inför rätta. Men hämnd är inte och kan aldrig vara svaret. En gnista kan tända en hel präriebrand och brandfaran i regionen är enormt stor.

Israel genomför just nu en brutal offensiv mot den palestinska civilbefolkningen. Israelisk militär demolerar hela familjers hem som ett sätt att avskräcka från våldshandlingar. Det är kollektiv bestraffning. De tömmer brunnar på Västbanken. Det är kollektiv bestraffning. De hindra alla palestinska män i Hebron från att lämna staden. Det är kollektiv bestraffning. Det är både förbjudet enligt Genevekonventionen och ovärdigt en rättsstat som Israel vill vara. Mer än 750 hem har blivit genomsökta i staden Hebron. 440 mål har bombats i Palestina. Många barn och unga ungdomar har dött. Ett palestinskt barn blev kidnappat och bränt till döds. Hundratals palestinier har blivit arresterade, utan orsak. Samtidigt har Hamas väpnade gren svarat med raketattacker. Våldet måste få ett slut. Och på Israel som är den starkare parten i konflikten villar ett stort ansvar.

Vi ställer tre tydliga och aktuella krav på Sveriges regering:

  • Fördöm allt våld mot civilbefolkning.
  • Fördöm de oproportionerliga vedergällningsattackerna.
  • Ge aktivt stöd den enhetsregering som finns i Palestina. Den representerar den absolut största majoriteten av det palestinska folket och palestinskt enighet är en grund för dialog för fred.

Veronica Palm
Ordförande, Socialdemokraterna i Stockholm

Anders Österberg
Internationell ledare, Socialdemokraterna i Stockholm

Kristoffer Hernbäck
Projektansvarig - Östra Jerusalem,Socialdemokraterna i Stockholm 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut