Erika Ullberg

 

Uppdrag

Gruppledare och finanslandstingsråd i opposition.

Det här är jag
Född 1978 i Hälsingland och idag bosatt i Huddinge med man och två barn. Jag har en examen i statsvetenskap från Södertörns högskola och kommer närmast från jobbet som kommunikationschef på Energigas Sverige.

Viktigaste framtidsfrågan för Stockholmsregionen
Att främja Stockholmsregionens tillväxt så att fler kan arbeta och bo här. De senaste åren har dessvärre präglats av för små eller uteblivna investeringar i sjukvård, infrastruktur, bostäder och forskning och utveckling. Det har lett till kvalitetsbrister i delar av vården, längre restider, ökad bostadsbrist, och sämre företagsklimat. För att vända utvecklingen måste vi investera i sjukvården och använda skattepengarna mer effektivt. Vi måste effektivisera resandet genom att kraftigt bygga ut kollektivtrafiken, både för att förbättra arbetspendling och för att göra fler områden attraktiva för bostadsbyggande. Vi måste även se till att investera i forskningen inom medicin och hälsa. Bara då kan Stockholmsregionen fortsätta utvecklas och vara i en region i världsklass.

För att kunna genomföra nödvändiga investeringar för hälsa, tillväxt och arbete, måste vi ha en landstingsekonomi i balans. Tyvärr har vården de senaste åtta åren styrts och organiserats på ett sätt som lett till kostnadsökningar som inte är långsiktigt hållbara om vi vill värna en ekonomi i balans och en god kvalitet i vården. Vi vill istället organisera vården på ett sätt där doktorer och annan vårdpersonal får större inflytande och ansvar för kvaliteten och att skattepengar används mer effektivt än idag. Det är en tuff uppgift men jag är fast övertygad om att det är både nödvändigt och görbart. Till att börja med vill vi ändra ersättningssystemen till sjukhusen men även se till att direkt minska byråkratin genom att ta bort onödiga kostnader så som stora konsultarvoden inom förvaltningarna.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut