Dag Larsson

Uppdrag

Landstingsråd med ansvar för sjukvårdsfrågor.

Det här är jag

Född 1960, uppvuxen i Hökarängen och Rågsved och bor idag på Södermalm. Är gift, har tre barn och två katter. Är utbildad gymnasielärare i historia och samhällskunskap. Har tidigare arbetat som mentalskötare, folkhögskolelärare, biträdande finansborgarråd i Stockholm stad samt kommunsekreterare i Stockholms arbetarekommun.

Viktigaste framtidsfrågan för sjukvården i Stockholmsregionen

Att rusta sjukvården för att möta den demografiska utvecklingen på bästa sätt. Vi blir allt fler äldre och inflyttandet till regionen ökar. Trycket på vården blir större. Det en utmaning men också en stor möjlighet. Sjukvårdens snabba kunskaps- och teknikutveckling gör det möjligt att dramatiskt minska människors lidanden i framtiden och göra vården mer effektiv. För det krävs att vi hushåller med våra gemensamma resurser. Skattesänkningar och dålig ekonomisk styrning äventyrar allas rätt till god hälso- och sjukvård i framtiden.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut