Jens Sjöström

Uppdrag
Oppositionslandstingsråd med ansvar för Regionplanering och Personalfrågor

Det här är jag
Jag är född 1970 i Stockholm men uppvuxen i Växjö. Flyttade till Stockholmsregionen 1995 och är sedan dess bosatt i Tullinge i Botkyrka där jag bor tillsammans med min fru. Jag har tre barn och barnbarn. Gått samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning och har tidigare varit heltidspolitiker och kommunalråd i Botkyrka kommun mellan åren 2001-2014.

Viktigaste framtidsfrågan för Stockholmsregionen
Att skapa jämlika förutsättningar för alla Stockholmsregionens invånare att få leva ett hälsosamt och utvecklande liv. En avgörande del av det är att ha ett arbete och en bostad. Arbetslöshet och bostadsbrist bland unga är en särskilt stor utmaning. Vi behöver därför fler investeringar i utbildningsplatser, forskning, innovation och inte minst fungerande kommunikationer för att stärka regionen och få fler i arbete. Bostadsbristen är akut och vi behöver en kraftfull expansion av bostadsbyggandet, inte minst för ungdomar och studerande men också för att minska trångboddhet och generationsväxling av befintliga bostäder. Många företag är också beroende av tillgång till bostäder för att våga investera i vår region.

Viktigaste framtidsfrågan för personalpolitiken i landstinget
Vi måste omgående lösa problemet med bristyrken och en arbetsmiljö som sliter ut dem anställda. Vi vill därför att landstinget har en kompetensförsörjningsplan för att säkra att vi kan anställa den vårdpersonal som behövs i framtiden så att patienterna får en trygg och säker vård. Men vi behöver också se till att vårdpersonal inte slutar på grund av dåliga arbetsförhållanden utan orkar och vill arbeta kvar. Då måste vi anställa fler undersköterskor och sjuksköterskor, medicinska sekreterare och annan personal i verksamheterna som kan avlasta i verksamheten. Idag utförs en stor del av vården och utförandet av kollektivtrafik av privata aktörer. Vi tycker att Stockholms läns landsting ska vara en föregångare som en bra arbetsgivare och ställa krav på kollektivavtal gälla vid upphandlingar och tecknande av avtal med andra aktörer.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut