Olle Burell

Uppdrag
Skolborgarråd

Det här är jag
Född 1975 i Stockholm. Uppvuxen i Hedemora där jag också var politiskt aktiv, bland annat som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Flyttade till Stockholm 1995 för att studera till arkitekt på KTH. Har arbetat på Brunnberg & Forshed arkitektkontor AB. Därefter förbundssekreterare för Broderskapsrörelsen, politiskt sakkunnig i Socialdepartementet, projekthandläggare och verksamhetschef för Olof Palmes internationella center samt kommunsekreterare i Stockholms arbetarekommun.

Viktigaste framtidsfrågan för skolan i Stockholm
Att ge alla barn och ungdomar – oavsett bakgrund – en riktigt bra start på sin livsresa. Stockholms förskolor och skolor håller hög kvalitet och ligger på många områden i framkant, tack vare alla engagerade lärare, förskollärare, skolledare och övriga medarbetare. Samtidigt vittnar både elever, föräldrar och anställda om stress och problem med ohälsa. Segregationen visar sig tydligt i skolresultaten för våra elever beroende på föräldrarnas utbildningsbakgrund och inkomst. Därför måste Stockholms förskolor och skolor fortsätta att ges goda ekonomiska resurser, samarbeta mer med varandra och lyfta fram lärarens centrala roll för elevernas utveckling både kunskapsmässigt och värderingsmässigt. Stockholms skolor ska utgå från modern forskning om pedagogik och professionens idéer tas till vara i utvecklingen av skolan. Självklart ska staden vara Sverigeledande inom digitalisering och använda tekniken för att ge alla barn chans att nå sina mål.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut