Framtidsstaden

Hur minskar vi klassklyftorna? Hur möter vi klimathotet? Vad ska människor jobba med i framtidens Stockholm? Hur blir det med skolan, med äldreomsorgen?

Framtidsstaden är Socialdemokraterna i Stockholms stora politik- och organisationsutvecklingsprojekt. Tillsammans ska vi formulera de politiska svaren på vår tids stora utmaningar. Läs mer om bakgrunden till projektet här!

 

Framtidsstadens workshop - Motionsverkstad

Nu fortsätter vi arbetet med att formulera ett framtidsprogram för Stockholm. En socialdemokratisk storstadspolitik behöver nya, progressiva, gemensamma lösningar på gemensamma problem.Framtidsprogrammet kommer att vara huvudpunkten på Socialdemokraterna i Stockholms årsmöte i april 2017.  

Därför har vi tagit fram ett workshopmaterial som går ut på att du och din förening ska formulera en motion med konkreta politiska förslag till framtidsprogrammet.  Workshopen gör du själv eller tillsammans med din förening. Alla motioner ska vara arbetarekommunen tillhanda senast 1 december 2016.De inkomna motionerna kommer att ligga till grund för förslag till framtidsprogram som projektgruppen sen skriver och som ska beslutas om på årsmötet.

Medlemsvärvning
Vi har tagit fram en folder för värvning till partiet och till arbetet med Framtidsstaden. Du kan beställa och hämta materialet på Sveavägen 68 genom framtidsstaden@socialdemokraterna.se 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
En gång i månaden skickar vi ut ett nyhetsbrev med information hur arbetet fortlöper och hur du kan bidra till att arbetet går framåt. Vill du prenumerera skicka ett mail till info@stockholm.socialdemokraterna.se. Utgivna nyhetsbrev hittar du här.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut