Konferens för politikutveckling 10 oktober 2015

I lördags samlades 120 socialdemokrater på Norra Latin för att diskutera hur vi vill att Stockholm ska utvecklas i framtiden. Under dagen behandlades 18 olika politikområden på initiativ av deltagarna. Ämnen som bostäder och byggande, segregation, framtidens utmaningar, äldrepolitik och mötesplatser/offentliga rum diskuterades.

Nu fortsätter arbetet med framtidsstaden ute i våra föreningar och i andra forum. Vill du vara med i arbetet framöver så kontakta din förening och hör vad de har planerat eller kolla efter aktiviteter här på vår hemsida.

Dokumentation från 10 oktober

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut