Modernisera staden

Ansvariga: Nanna Wikholm och Mattias Vepsä
kontakt: framtidsstaden@socialdemokraterna.se 

Utgångspunkter:

Stockholm växer. Det är i grunden någonting bra. Samtidigt skapar det utmaningar som trångboddhet, ökad ojämlikhet, bostadsbrist, trafikkaos och inte minst klimatutmaningar. Vi vill fortsätta utveckla vår stad så att fler får plats, så att jämlikheten kan öka och så att vi tar vårt ansvar att minska de ekologiska avtrycken från vår stad.

För detta krävs tydliga framtidsreformer och prioriteringar. Framtidsstaden är en modern stad i meningen hållbar, klimatanpassad, utvecklingsoptimistik, nydanande. 

Under rubriken tas frågor om stadsbyggnad, infrastruktur, bostadsbyggande, klimatomställning, miljonprogramsrenovering och liknande upp.  

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut