Projektledning Framtidsstaden

Arbetet leds av arbetarekommunens styrelse genom en projektgrupp, men arbetssättet är brett inkluderande, både vad avser partimedlemmar och andra intressenter.

Arbetet är indelat i tre politikområden: Modernisera stadenTid, frihet och livskvalitet och Jämlikhet och sammanhållning.

På expeditionen är det Eleonor Eriksson som samordnar det organisatoriska kring projektet. Du kommer i kontakt med oss genom att maila framtidsstaden@socialdemokraterna.se

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut