Tid, frihet och livskvalitet

Ansvariga: Emilia Bjuggren och Ylva Johansson
kontakt: framtidsstaden@socialdemokraterna.se 

Utgångspunkter

En förutsättning för att kunna växa som människa är att vara behövd och bli sedd. När arbetslösheten biter sig fast och skolresultaten sjunker så begränsas många människors frihet därför är rätten till arbete och en jämlik utbildning centrala för socialdemokratin.

Samtidigt är livet så mycket mer än arbete. I en storstad så blir det än tydligare hur tempot dras upp. Tid att leva och möjlighet att ta del av kultur riskerar att bli en klassfråga. En modern socialdemokrati måste kunna adressera båda dessa perspektiv, med framtidsreformer för både ökad sysselsättning och mer tid att leva. 

Under rubriken tas frågor om arbetsmarknaden, arbetslivets villkor, socialförsäkringar, kultur, konsumtionssamhället, livslångt lärande, uppväxtvillkor och ungas psykiska ohälsa och stockholmarnas livsbetlingelser i bredare mening upp. 

Tidigare dokument till exempel: valprogrammet, ungdomspolitiskt program, antirasistiskt program

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut