Föreningsadministration - Så här gör du

Här hittar du årsmötesmallar- och blanketter för S-föreningar och Områdesorganisationer tillhörande Stockholms Arbetarekommun. Till höger på sidan hittar du mer information så att föreningsarbetet ska flyta på.

Nytt för 2017:
Årsmötesprotokollet ska vara Arbetarekommunen tillhanda senast den 31 mars för att föreningen ska få representantskapsombud. Endast ett protokoll ska skickas in på medlemsregistret@stockholm.socialdemokraterna.se

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kom-ihåg-lista inför årsmöte
Här finns några tips och viktiga datum inför föreningens årsmöte.
Ladda ner här (.doc) 

Kallelse
Det finns två mallar för kallelser. Den som heter ”mall exempel kallelse årsmöte” innehåller förslag på text.
Ladda ner här (.doc)

Mallen som heter ”mall kallelse årsmöte” är bara att fylla i med era uppgifter.
Ladda ner här (.doc)

Om du mejlar kallelsen till era medlemmar går det bra att kopiera texten och klistra in i mejlet.

Om du skickar kallelsen med brev passar adressrutan i ett fönsterkuvert. C5H2.

Dagordning

Mallen ”förslag till dagordning vid föreningens årsmöte” innehåller de punkter som ska tas upp på årsmötet. Du kan naturligtvis lägga till fler punkter om du vill.

Komplettera rubriken med föreningens namn och datum för årsmöte.
Ladda ner här (.doc)

Val av representantskapsombud
För varje ombud har föreningen rätt att välja tre ersättare. Ersättarna är inte personliga och behöver inte heller väljas i någon speciell ordning. Antal ombud grundas på medlemsantalet 2016-12-31, Medlemsantal 20161231.pdf12 huvudmedlemskap krävs för att få ett ombud, och ett ombud per 50 medlemmar.

Fullmakt
En fullmakt för föreningens bankkonto i Swedbank. Genom Arbetarekommunens avtal med Swedbank kan våra S-föreningar kostnadsfritt ha ett bankkonto i Swedbank. Föreningar som saknar konto får inte sina medlemsavgifter utbetalda, så det lönar sig att skaffa konto. Plusgiro- eller andra bankkonton går förstås också bra, men de har ofta en årsavgift som föreningen får betala. Har föreningen ett annat konto än Swedbank ska kontonumret skickas in till Arbetarekommunen. Kontot måste vara föreningens, arbetarekommunen betalar inte ut till personliga konton.

En ny bankfullmakt ska skickas in varje år, även om personerna som har fullmakten är desamma som tidigare.
Ladda ner här (PDF)

Skicka in

När allt är underskrivet och klart ska det skickas till Medlemsregistret, Stockholms arbetarekommun, Box 1135, 111 81 Stockholm.

Har du möjlighet att scanna underskrivna dokument går det bra att mejla dem till medlemsregistret@stockholm.socialdemokraterna.se. Vi bekräftar mottagandet av handlingarna. Har du inte fått någon bekräftelse inom några dagar så hör av dig.

Har du ingen möjlighet att skriva ut dokumenten, så ring eller mejla så skickar vi utskrifter med posten. Mejla medlemsregistret@stockholm.socialdemokraterna.se

Beställ gärna en aktuell medlemsförteckning till årsmötet eller skriv ut den själv från "Mitt S". Mejla medlemsregistret@stockholm.socialdemokraterna.se eller ring 08-791 11 10 så hjälper vi till med detta. 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut