Bostadsförsörjningsprogram

Vi bor i Stockholm, en av de vackraste städerna i världen. Stockholm är också Sveriges huvudstad och den viktigaste motorn i landets ekonomi. Det går bra för Stockholm, men Stockholm står också inför stora utmaningar. 

En av de största utmaningarna är bostadsbristen. Bostadsbristen drabbar enskilda individer men leder också till att Stockholms tillväxt och fortsatta utveckling hämmas. Vi Socialdemokrater vet att något måste göras. Vi har därför tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram som ska utgöra grunden för vår stadsbyggnads- och bostadspolitik den kommande mandatperioden. 

Ladda ner programmet här

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut