Repskapshandlingar

Representantskapet är Stockholms arbetarekommuns högsta beslutande organ. I representantskapet sitter valda ombud från Stockholms s-föreningar och s-klubbar.

Representantskapets arbetsordning

Våren 2017: 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut