Repskapshandlingar

Representantskapet är Stockholms arbetarekommuns högsta beslutande organ. I representantskapet sitter valda ombud från Stockholms s-föreningar och s-klubbar.

Representantskapets arbetsordning

Våren 2017: 

  • Tisdagen den 7 mars kl.18.00 - 21.00, Z-salen, ABF-hsuet, Sveavägen 41
  • Årsmöte lördagen den 22 april kl.09.00 - 18.00,  Z-salen, ABF-hsuet, Sveavägen 41
  • Onsdagen den 7 juni kl.18.00 - 21.00,  Z-salen, ABF-hsuet, Sveavägen 41
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut