Handlingar 21 november

Representantskapets höstmöte 10.00 - 16.00 i ABF-huset, Sveavägen 41

Temat för mötet är ”Ett år efter valet – uppföljning av vallöftena”.Representantskapet kommer att få en föredragning av partiets centrala valanalys. Därefter arbetar representantskapet i utskott med uppföljning av sex olika politikområden.

Mötet startar klockan 10.00. Utskotten kommer att pågå 11-13.30 och varje utskott bestämmer själva när under den tiden som de vill bryta för lunch. 13.30 återsamlas mötet för att få rapporter från de olika utskotten. Senast 16.00 avslutas mötet.

Ett separat mail med länk till en enkät skickas till ombuden med möjlighet att anmäla intresse för utskott, för att köpa lunchsmörgås samt intresse för medföljande barn att delta i barnverksamhet. 

Från 9.45 finns möjlighet att köpa kaffe i ABF Stockholms KAFE/BAR där vi också kommer att förbeställa lunchsmörgåsar till de som anmäler intresse. Under eftermiddagen kommer vi bjuda på fika. 

Här hittar du kallelse med arbetsordning för utskottsarbetet och praktiska detaljer om mötet samt dagordning och förslag till arbetsordning till representantskapet.

Här hittar du valprogrammet.

Beslutsprotokoll 2015-11-21

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut