Handlingar 25 januari

Tid: 13.00
Plats: Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41

 

Representantskapet har mycket politik att hantera på några få timmar. För att detta ska fungera har vi infört några ytterligare element.

 

Från klockan 11.30 finns styrelsens representanter på respektive område på plats för dialogbord. Här finns möjligheter att stämma av eventuella ändringsförslag på styrelsens motioner i förväg.
 
Det är också möjligt att redan nu mejla in ändringsförslag till Ing-Marie Gidlööf ing-marie.gidloof@socialdemokraterna.se. I ämnesraden skriver du ”ändringsförslag motion nr XX samt namn på motionen”.
När det gäller redaktionella ändringar (stavfel, syftningsfel eller annat) måste dessa mejlas in på adressen ovan så arbetas de in. 
 

 

Föredragande

KJ Framtidens jobb Emilia Bjuggren emilia.bjuggren@stockholm.se och Mirja Räihä mirja.raiha@karolinska.se
KJ Framtidens folkrörelse Mattias Vepsä mattias.vepsa@abf.se
KJ framtidens folkrörelse motion KJ2 En antirasistisk folkrörelse Lawen Redar lawen.redar@riksdagen.se
KÖ övriga motioner Dag Larsson dag.larsson@politik.sll.se

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut