Handlingar 22-23 oktober

Representantskapet sammanträder i Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41

Hålltider 

22 oktober
09.00 Mötet öppnas
09.30 (cirka) Ajournering för dialogbord samt fika 
10.15 (cirka) Förhandlingar återupptas
12.30 Lunch 
13.30 Förhandlingar återupptas
15.00 Fika
18.00 Ajournering för dagen

23 oktober
09.00 Mötet öppnas
12.30 Lunch
13.30 Förhandlingar återupptas
16.00 Representantskapet avslutas (reservtid till 18)

Kallelse 22-23 oktober 2016

Dagordning 22-23 oktober 2016

Förslag till arbetsordning, behandlingsordning, praktisk info

Handlingar för behandling av motioner till partikongressen 2017.

Föredragandelista partikongressmotioner

Besluts protokoll representantskap 2016-10-22

Praktisk information

Barnverksamhet
Under helgen kommer Unga Örnar Stockholm att arrangera barnverksamhet. 

Fika och lunch
Stockholms arbetarekommun bjuder på fika lördag förmiddag samt eftermiddag. Luncher ansvarar ombud och deltagare för på egen hand. Under söndagen serveras ingen fika.
Restaurang Cirkeln har dessvärre stängt för enskilda kunder både lördag och söndag.

Möjlighet till fotografering för partikongresskandidater
Under lördagen erbjuds de som kandiderar till ombud på partikongressen att bli fotograferade, för att få bra foton till presentationer. Fotograferingen sker av fotograf Lena Dahlström i ABF-huset klockan 12.00-16.00.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut