Stadgeremiss i Stockholms arbetarekommun

Sedan årsmötet 2015 har en stadgekommission arbetat med ett nytt förslag till stadga.

I detta remissunderlag kan du se förslaget och här finns även instruktioner för att svara på remiss om förslaget. Senaste dag att svara på stadgeremissen är den 30 juni 2016 och du skickar in den på stadgeremiss@stockholm.socialdemokraterna.se

Den 11 september 2016 beslutar representantskapet vid ett extra årsmöte om ny stadga.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut