Stockholms arbetarekommuns Organisationsnytt

Organisationsnytt innehåller organisatorisk information till Stockholms arbetarekommun s-föreningar, utskott, sidoorganisationer och Områdesorganisationer.

  • Organisationsnytt v 40 2016 - Valkretsar och ombudsfördelning kongressen, stadgar, kyrkoval, motionsverkstad Framtidsprogrammet mm
  • Organisationsnytt v 34 2016 - Dialogkväll om stadgarna 7/9, kongressombudsval, valberedningar inför kyrkoval, ordförandeträffar, höstkampanjstart 12/9 mm
  • Organisationsnytt v 26 2016 - Medlemsvärvartävling, Pride, Medlemsavgifter, semester mm
  • Organisationsnytt v 20 2016 - Utvecklingsledare, nytt medlemssystem, personalförändringar, påminnelse om nominering av ordförande, stadgeremiss mm
  • Organisationsnytt v 16 2016 - Stadgeremiss, pengar för öppna möten, viktiga deadlines mm
  • Organisationsnytt v 6 2016 - Sök pengar, besök av politiker, förändrade anslag till OO, studieledare, studieråd, studieplaner, välj medlemsansvarig, personalförändringar mm
  • Organisationsnytt v 4 2016 - Stadgeändringar, inför årsmöten, Framtidsstadens workshop, Viktiga datum 2016, ordförande- och kampanjledarträff 9/3 mm
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut