Stockholms arbetarekommuns Organisationsnytt

Organisationsnytt innehåller organisatorisk information till Stockholms arbetarekommun s-föreningar, utskott, sidoorganisationer och Områdesorganisationer.

 • Organisationsnytt v 50 2016 - Helgtider för expeditionen, kyrkoval 2017, nya stadgar, kassörsinformation mm
 • Organisationsnytt v 40 2016 - Valkretsar och ombudsfördelning kongressen, stadgar, kyrkoval, motionsverkstad Framtidsprogrammet mm
 • Organisationsnytt v 34 2016 - Dialogkväll om stadgarna 7/9, kongressombudsval, valberedningar inför kyrkoval, ordförandeträffar, höstkampanjstart 12/9 mm
 • Organisationsnytt v 26 2016 - Medlemsvärvartävling, Pride, Medlemsavgifter, semester mm
 • Organisationsnytt v 20 2016 - Utvecklingsledare, nytt medlemssystem, personalförändringar, påminnelse om nominering av ordförande, stadgeremiss mm
 • Organisationsnytt v 16 2016 - Stadgeremiss, pengar för öppna möten, viktiga deadlines mm
 • Organisationsnytt v 6 2016 - Sök pengar, besök av politiker, förändrade anslag till OO, studieledare, studieråd, studieplaner, välj medlemsansvarig, personalförändringar mm
 • Organisationsnytt v 4 2016 - Stadgeändringar, inför årsmöten, Framtidsstadens workshop, Viktiga datum 2016, ordförande- och kampanjledarträff 9/3 mm
 • dela på facebook
 • dela på twitter
 • Skriv ut