Frågor & synpunkter?

 

Om socialdemokraternas verksamhet i Enskede-Årsta-Vantör:

- kontakta ordföranden Maria Östberg Svanelind.

 

Om socialdemokraternas politik i stadsdelsnämnden:

- kontakta gruppledaren Magnus Dannqvist.

 

Om hemsidan:

- kontakta hemsidesansvarig Jonas Larsson.

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-25 15:13