Kalendarium

Till alla medlemmar i Johannes Gustav Vasa s-förening

 

Hej alla,

här kommer information om första halvårets möten 2014

Öppet hus möten, Hälsobrunnsgatan 10, bakom Sabbatsbergs sjukhus i Runö Folkhögskolas lokal. Möten börjar kl 1800.

Vid dessa möten har vi ingen dagordning. Syftet med våra öppna hus är att diskutera aktuella politiska ämnen och frågor. Dessa möten är öppna för alla, även icke medlemmar. Ta gärna med en granne eller en vän!

  • 7/5
  • 4/6

OBS!

Extra möte inbokat  den 13/5 på Hälsobrunnsgatan 10 i Sabbatsbergsområdet kl 18.30.

Temat blir Europas Immigrationspolitik och föreläsare är Mårten Löfberg.

 

Välkommen till våra möten!

Anita Lindskog

Ordf.