Medlemsmöten

Till alla medlemmar i Johannes Gustav Vasa s-förening

 

Hej alla,

här kommer information om första halvårets möten 2014

Öppet hus möten, Hälsobrunnsgatan 10, bakom Sabbatsbergs sjukhus i Runö Folkhögskolas lokal. Möten börjar kl 1800.

Vid dessa möten har vi ingen dagordning. Syftet med våra öppna hus är att diskutera aktuella politiska ämnen och frågor. Dessa möten är öppna för alla, även icke medlemmar. Ta gärna med en granne eller en vän!

  • 7/5
  • 4/6

 

Extra möte inbokat den 13 maj kl 18.30 på Hälsobrunnsgatan 10 i Sabbatsbergsområdet!

Temat är : Europas integrationspolitik och föreläsare är Mårten Löfberg

Välkommen till våra möten!

Anita Lindskog

Ordf.

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-25 15:13