Fackets grunder

Fackets grunder
I den här studiecirkeln träffas vi tre gånger en gång i veckan på kvällstid. Vi får träffa tre olika föreläsare som berättar om:

  • Fackets historia
  • Vad är LO?
  • Lönekartell?

Som blivande förtroendevald inom ett LO förbund är en kurs som LO kallar Fackets grunder ofta den första kursen man går inom facklig regi. Nu gör vår förening en kortversion för intresserade medlemmar.

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-25 15:15