Några nedslag i valstatistiken och ett par spontana reflektioner

Riket

Med utgångspunkt från Valmyndighetens redovisning ser man dels att M i riksdagsvalet klart går uppåt medan S klart minskar. Det framgår också tydligt att C, FP och KD går tillbaka, liksom att våra vänner V minskar något medan MP går tydligt framåt. Det är den generella, numera väl kända bilden. (Något kuriosamässigt kan man se att C, som ju med Maud Olofsson i täten profilerat sig som alliansens särskilda ”sosseätare”, förlorade makten i hennes hemkommun Robertsfors till S!)

Men valresultatet visar också att Sverige är mycket tydligt delat med en nordlig rödgrön majoritet och en sydlig borgerlig majoritet. Samma tendens gäller också i stort SD: s resultat. Bekymmersamt för oss är att motgången i valet också visar sig i storstadsområdena. M kraftigt framåt, S tydligt bakåt. Dock vann inte SD någon framgång i Stockholm och Stockholms läns landsting.

Kommunalvalet

Stockholms stad

I hela stadens kommunalval backar M, medan C och FP ökar, särskild då C. KD, däremot, minskar tydligt.  S går tillbaka och samlade nu bara 22,6 av rösterna, medan V går något tillbaka och MP går mycket kraftigt fram.

Tredje kretsen

I vår valkrets går M bakåt men får ändå 50,6 % av rösterna! Alla övriga allianspartier går framåt, alltså även KD. Man anar en och annan ”kamrat 4 procent”. S backar (till 10,4 %), V i stort sett oförändrat och MP starkt fram och är i vår krets jämnstort med S.

Landstingsvalet

 Hela länet

Här ökar M (36,7%), medan FP och KD backar och C är i stort sett oförändrat. S backar (25,6 %) liksom V, medan MP går fram.

Tredje kretsen

Även i landstingsvalet går M tillbaka något men når ändå över 50 % av rösterna! C går något framåt, FP något bakåt, medan KD i stort sätt är oförändrat. S minskar något mindre än i kommunvalet (11,6 %), V ligger kvar och MP ökar, men inte lika mycket som i kommunvalet och är klart mindre än S.

Ett par spontana reflektioner kring valresultaten

o   S måste återta initiativet i politiken även utanför traditionellt röda områden, som t.ex. i Norra Sverige. Särskilt viktigt blir att arbeta fram en politik som passar kommande utveckling och medborgarna i landets storstäder och större tätorter.

o   I Stockholm och länet måste vi kunna mejsla ut ett mer profilerat utvecklingsprogram som tar fasta på storstadens särskilda förhållanden samtidigt som vi värnar om en social bostadspolitik och framgångsrik integration i arbetslivet. Kanske måste vi också mycket mera ta oss an miljöfrågorna och inte lämna över dessa frågor till MP, även om vi fortfarande har en rödgrön samverkan. Vi måste också fundera över varför så många äldre föredrar KD framför oss.

 

 

Rolf Lindell

2010-10-07

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-25 15:15