Framtidskontrakt för Stockholm - med fyra löften

Hellmark Helene Hellmark Knutsson , finanslandstingsråd i opposition, Stockholms län, och Karin Wanngård , oppositionsborgarråd, Stockholms stad, har här i början av valåret presenterat ett framtidskontrakt för staden och länet. De ger  fyra tydliga löften i kontraktet, om jobben, skolan, vården och omsorgen, och bostadsbyggandet.

 1. Ingen som kan jobba ska gå på socialbidrag – ställ krav på sysselsättning genom att anställa inom vård, skola och näringsliv eller erbjuda utbildning som leder till jobb.

2. Mindre klasser går före fler skattesänkningar – minst 3 000 nya lärare och pedagoger ska anställas före 2018.

3. Ordning och reda i vård och omsorg går före nya privatiseringar – låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor.

4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter – unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden

– Alla som kan jobba ska jobba, det gäller inte minst unga Stockholmare som idag får allt svårare att komma in på arbetsmarknaden. Vi ska se till att alla unga som kan ska utbilda sig, praktisera eller arbeta. För att klara jobben så krävs det också en satsning på skolan. Vi måste vända utvecklingen som under moderaternas styre gått mot sämre kunskapsresultat. Vi satsar på mindre klasser och fler lärare, säger, Karin Wanngård. 

– Vi vill ge läkarna i Stockholmsregionen mer tid med sina patienter och vi vill anställa mer personal, säger Helene Hellmark Knutsson. Om Socialdemokraterna vinner valet kommer vi omgående kunna satsa nästan en halv miljard på mer personal, det kommer göra stor skillnad.  

– Landstingsmoderaterna har låtit privatiseringar och avknoppningar av vårdcentraler gå före allt annat vilket lett till en snabbt växande administrativ börda för vårdpersonalen utan att man kan se kvalitetsförbättringar. Det måste bli ordning och reda i vården!

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-25 15:13