Viktiga val på höstmöte

Socialdemokraterna på Södermalm ska välja en ny ledamot i stadsdelsnämnden. De kommer också välja en grupp som ska arbeta fram det lokala programmet inför valet.  På höstmötet den 30 november kommer man också diskutera den lokala ­politiken.

S-gruppen i nämnden består av tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Det senaste året har gruppledare varit Anders Göransson, övriga ordinarie ledamöter Sofie Evertsson och Elsemarie Bjellqvist,  och suppleanter Anders Karlsson, Magnus Nilsson och Catarina Tarras-Wahlberg. Nu lämnar Catharina Tarras-Wahlberg stadsdelsnämnden vid årsskiftet och därför ska det ske ett fyllnadsval.

Rätt att nominera kandidater har grundorganisationerna inom (s) på Södermalm och Nomineringstiden går ut den 30 oktober.Hearing av alla nominerade sker den 12 november kl. 18.30 i samlingssalen Ånghästen på Maria Bangata 13 (nära Ringvägen och Zinkens IP). Alla medlemmar är välkomna att lyssna på och delta i hearingen.  

Valprogramsgruppen, som ska bestå av högst fem personer, har i uppgift att skriva det valprogram som socialdemokraterna på Söder ska anta vid årsmötet 2014.

 Alla nomineringar skickas till Agneta Emmervall agneta.emmervall@defacto.se eller Katarina Bangata 21, 116 39 Stockholm. 

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-25 15:13