Medborgarmöte om äldreomsorgen

Södermalms stadsdelsnämnd inbjuder till medborgarmöte om äldreomsorgen på tisdag den 3 juni kl 18.00. Mötet äger rum på Socialtjänstförvaltningens lokaler, Södra Stationshuset, ingång Swedenborgsgatan.

Medborgarmöte om äldreomsorgen

 

Som ni ser av inbjudan, så önskar inte ordföranden (m) någon större debatt om alla kvalitetsförsämringar som sker/har skett inom äldreomsorgen. Det lokala pensionärsrådet har haft flera frågor, men inga av dessa har tagits upp.

 

En uppdatering av vad som skett under året

Vintertullen

Togs över av Attendo Care den 1 april. Samma dag startade neddragningen av personalen. Total 27 heltidstjänster ska bort. Efterrätterna drogs in till middagen. När det serveras soppa, ingick inte längre en smörgås. När Attendo på ett möte fick frågan hur de ska klara kvaliteten med 12 milj kr mindre per år, svarade de att de arbetar mer flytande och med större ansvarsområden.

 

Sjöstadsgården

Flera tjänster borta. För att klara det, planerades omfattande förändringar under helgerna, t ex att de som fick gå upp på lördagen, får ligga kvar i sängen på söndagen och vice versa. Stödentreprenören sades upp. Personalen får sköta städningen själv. Efter stark opposition drogs dessa förslag tillbaka, men besparingarna finns kvar, och innebär att kvalitetsförsämringen smetas ut över veckan.

 

Sofiagården

Inga sjuksköterskor på nätterna. Ett privat vårdbolag, Vårdpilen, kommer att ringas dit om något händer.

 

Avknoppning av hemtjänsten

Vid den avknoppning som skedde den 1 april av tre hemtjänstenheter, överläts verksamheten utan ersättning för marknadsvärdet; helt fel enligt senare utredningar.

 

Det nya betalningssystemet

En äldrepeng införs från 1 juli 2008. Vi befarar att det kommer att få stora besparingskonsekvenser inom vården.

 

Och så hoppas vi att så många som möjligt kommer på mötet.

 

 

Alla goda krafter behövs.

 

Hälsningar

 

Elsemarie