Not In My Backyard?

 

NIMBY, YIM BY - eller kanske M IMBY?

Dvs Not In My Backyard, Yes eller Maybe - ska vi säga nej till all förtätning, ja eller kanske?

Kom till Spegelteatern onsdagen den 4 juni kl 18-20 och lyssna till företrädare för stadsbyggnads- och trafiknämnderna, Banverket om Citybanan, nätverket YIMBY (YES In My Back Yard) samt
s-ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden.

 

Men framför allt: var med och säg din mening hur vill vi ha Söder i framtiden?

 

Välkomna

 

Gunnel Färm

Stadsmiljögruppen Södermalm (s)

Tobaksmonopolet där man vill bygga hus.