Läsvärt på andra hemsidor

En hyllning till motståndet
En tunn pamflett av en 93-årig fransk motståndsman har de senaste månaderna sålt i 600 000 exemplar. I ”Indignez-vous” uppmanar Stéphane Hessel sina landsmän att slåss mot likgiltigheten. Författaren Bodil Malmsten har läst boken hela Frankrike talar om. DN Kultur 18/1 2011.

Hur blir hamstern hållbar?
Hur kan samhället bryta sig ut ur konsumismen? Sverker Lenas följer den brittiske miljöforskaren Tim Jacksons väg mot det goda nedväxtsamhället. DN Kultur 15/2 2010.

Alliansens nya vän. Lena Andersson ser S gå den borgerliga vägen. Precis som för fyra år sedan sitter Socialdemokraterna i olika grupper och tänker på vad de gjort för fel. Allt ska fram, utom vad det handlat om: väljarnas antipatier mot Mona Sahlin. Det blir en skev analys om man utelämnar det uppenbara, men typisk för ett parti som inte verkar veta vad det ska ha sig självt till. DN kulumn 29/1 2011.

Vad ska vi ha tillsammans?
Ett nytt operahus? En fungerande järnväg? Förr var det sådant som samhället skulle sörja för. Den politiker som kan förnya idén om det gemensamma tar makten över 10-talet, skriver Stefan Jonsson. DN kultur 29/1 2011.

(S)luta klaga – se framåt
Tidigare utrikesministern Jan Eliasson om partiets framtid: Se omvärlden som en möjlighet – inte ett hot. Socialdemokratin måste hämta energi och kraft från sina rötter, göra en realistisk framtidsanalys och lägga en kurs framåt som skapar förtroende hos svenska folket, anser tidigare utrikesministern Jan Eliasson (S). Aftonbladet Debatt 6/1 2011.

Politik är konst
Lena Andersson om socialdemokratins behov av en berättare. Ett av socialdemokratins många bekymmer är att de inte förstår Ordets betydelse. De förväxlar det med kommunikation och ser det som ett nödvändigt ont med vilket man förmedlar sina lösningar för samhällsbyggets förvaltning och renovering. De har försummat att politiska ideologier är berättelser. Berättelser om vad man vill att samhället ska vara och inte vara. Berättelser är inte något man hänger på efteråt för att ”förklara” eller ”föra ut” sitt budskap. Politik och samhälle utgörs och formas av berättelser. DN kolumn 20/11 2010

Partiets tidlösa värderingar ryms i några rader av Palme
Lena Sommestad
: Den socialdemokratiska förnyelsen måste börja med en diskussion om de grundläggande ideer som bär den ekonomiska politiken. DN Debatt 21/11 2010.

Lena Andersson: Skenkonflikten mellan förnuft och känsla är troligen en avglans av andra strider, som man slarvigt tolkat som kampen mellan tanke och passion: långsiktighet mot omedelbar behovstillfredsställelse, moderation mot överdrift, tristess mot glädje, inneslutning och heder mot utstötning och skam. Det förnuftiga har likställts med det lämpliga och så förväxlats med plikt och konvention. DN kolumn 5/11 2010.

Borgerligheten befinner sig i ett mycket utsatt läge.
Tankesmedjan Timbros nye vd: Att bygga breda borgerliga allianser är kanske den allra viktigaste politiska uppgiften under de fyra kommande åren. Valet 2010 vanns av Moderaterna, i praktiken på en enda fråga – behovet av balans i de offentliga finanserna. Det var oron för de rödgröna som drev väljare till de borgerliga partierna, inte entusiasmen över borgerliga idéer. DN Debatt 31/10 2010.

Missa inte att läsa på Arbetarrörelsens Tankesmedjas hemsida.
Många både korta och långa analyser av Anne-Marie Lindgren, Kajsa Borgnäs m.fl. Läs här.

Var det mittenpolitiken som sänkte socialdemokraterna?
Socialdemokraterna gjorde det sämsta valet sedan 1914 och en haverikommission ska nu utreda varför det gick så illa. Men åsikterna inom partiet går tvärt isär. En skiljelinje är placeringen på höger-vänsterskalan. Det var mittenpolitiken som sänkte socialdemokraterna, hävdar några. Tvärtom för lite högerpolitik, menar andra. Debatt mellan Daniel Suhonen, chefredaktör Tvärdrag och Ilija Batljan, oppositionråd i Stockholms läns landsting medverkar. Studio Ett 15/10 2010. Lyssna här. 

Richard Swartz om varför Europas populister vinner mark.
Tomrummet efter socialdemokratin i Wien liksom på annat håll i Europa fylls nu raskt av politiker och partier som inte kommer att bidra till Europas stabilitet. Ty precis som naturen tillåter inte heller politiken något tomrum. DN Kolumn 15/10 2010.

Därför hatar frihetens fiender liberalismen
Extremister till både höger och vänster älskar att hacka på det banala och medelmåttiga med liberalismen. Varför? Det frågar sig den holländsk-engelske författaren Ian Buruma i en text som spänner från den sovjetiska stalinismen till högerpopulismen i det moderna islamhatets Europa. DN Kultur 11/10 2010.

Så blir Socialdemokraterna på nytt ett statsbärande parti
Socialdemokraternas viktigaste misstag har varit att inte se det förändrade Sverige. I stället för att fånga in storstadsmänniskans önskningar och formulera en mer frihetlig vänstervision, har vi valt att sätta klackarna i marken. Medelklassväljare har uppfattat oss som värnare av system, snarare än av medborgares behov. Vi har misslyckats eftersom partiorganisationen speglar det industrisamhälle vi lämnar bakom oss. Unga, rörliga begåvningar i partiet kan inte konkurrera med dem som valt den säkra karriärvägen, ett troget engagemang på hemorten. Först när vi organiserar den nya underklassen, den klassiska arbetarklassen och en ansvarskännande medelklass kan vi på nytt bli ett statsbärande parti, skriver Peter Weiderud, ordförande Sveriges kristna socialdemokraters förbund. DN Debatt 22/9 2010.

Två poeter på väg mot valdagen
För exakt en månad sedan inledde ­poeterna Lars Gustafsson och Göran Greider en mejlväxling om den svenska valrörelsen. I dag publicerar DN Kultur resultatet: ett vindlande ­politiskt samtal om ideologi, historia, diktande, trädgårds­odling – och den nödvändiga samtiden. Läs speciellt det sista långa mejlet från Göran Greider där han förklarar att nu förstår han bättre vad som i dag finns allra djupast ner i den borgerliga själen. DN Kultur 19/9 2010.

Årets valrörelse är rentvättad från ideologier
Valrörelsen avlägsnar sig alltmer från föreställningen om medborgaren som politisk varelse. Men det finns djupgående spänningar också inom dagens partier. Sven-Eric Liedman gör en genomgång av vilka idéer som driver dagens politiker. DN Kultur 16/9 2010. 

All makt i dagens Sverige är samlad i näringslivet
Arenagruppens vänner: Ska även demokratin i Sverige underordnas den ekonomiska marknaden? För tjugo år sedan fanns två maktcentra – det privata näringslivet och en av arbetarrörelsen dominerad offentlighet. I dag utgör näringslivet det enda maktcentret. Såväl makten över opinionsbildningen som den ekonomiska är samlad i en krets kring Moderaterna och Svenskt Näringsliv, skriver Bo Göransson, Sverker Lindström och Bengt Säve-Söderbergh. DN Debatt 16/9 2010. 

Missvisande mediebilder om den höga sjukfrånvaron”
Forskare om den höga sjukfrånvaron: Det havererade rehabiliteringssystemet är den mest trovärdiga förklaringen, inte överutnyttjande eller påståenden om fusk. Efter regeringsskiftet har alliansregeringen byggt nästan hela sin sjukförsäkringspolitik på felaktiga beslutsunderlag. DN 30/1 2010.

Ekonomisk ojämlikhet skapar problem för alla.
Dan Josefsson recencerar boken "Jämlikhetsanden": Ekonomisk ojämlikhet skapar medicinska och sociala problem – för alla. Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen. Låt den högerregering som nu så målmedvetet ökar klyftorna, eller den eventuella framtida vänsterregering som drar sig för att minska dem, redovisa sina – vetenskapliga – belägg för att en sådan politik verkligen gör livet lättare att leva för oss som bor i Sverige och i världen.

AB 27/1 2010. Läs också om mötet i Gamla Stan och vad övriga media skriver om boken.

Moderat manipulation
Lena Anderssson skriver en briljant artikel om moderater, sossar och skillnaden där emellan.

DN 20/12 2009

 

Monas tal på kongressen

Youtube

 

Alternativ jul

Anders F Rönnblom 

 

Den ojämna byteshandeln

Det sägs att Europas ekonomi blivit mindre materiell. Tvärtom förbrukar vi mer råvaror än någonsin, men ­alltmer hämtas från u-länderna, som får sin natur skövlad. Andreas Malm om världens ekologiskt ojämna utbyte i DN 11/12 2009.

 

Vi kan leva utan tillväxt

Det är en myt att välstånd kräver ständig tillväxt. När regeringar i hela världen vill öka konsumtionen i krisens spår är det hög tid att inse att miljön inte tål en evigt ­växande ekonomi, skriver Christer Sanne i DN 14/10 2009.


Israels mjuka makt

Göran Rosenberg om antisemitismen som politiskt vapen. Läs i DN 7/10 2009.

 

Möjligheternas land

Det sägs ofta att de små inkomstskillnaderna i Sverige leder till social orörlighet, medan större skillnader, som i England och USA, skapar gynnsammare möjligheter för alla. Men forskningen visar att det är precis tvärtom. Den amerikanska drömmen är kanske svensk verklighet.

Läs essän av Daniel Lind i DN 23/9 2009.

 

Vinsten med vården

Göran Rosenberg hade intressanta synpunkter på frågan om vinst i vården i DN 19 augusti 2009.

"Vi vårdar inte våra sjuka och svaga därför att vi kan tjäna pengar på att göra det. Vi vårdar våra sjuka och svaga därför att vi som samhälle mår bättre av det".

Läs mer här. 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-25 15:14