Resultat och analyser

Sverige

Av Joel Malmqvist

Preliminärt valresultat finns nu för gårdagens kyrkoval., alla siffror finns här: http://kyrkoval.svenskakyrkan.se/valresultat2009/Resultat/Kyrkomote.aspx
 
Generellt finns tre tydliga trender i valet
Ett fortsatt sjunkande valdeltagande är en. Valdeltagandet har sjunkigt i flera val i rad och trenden fortsätter om än långsamt.

Vi ser också en fortsatt långsam försvagning av riksdagspartierna i kyrkopolitiken. 2005 togs 196 mandat av nomineringsgrupper som är knutna till ett riksdagsparti. I år var samma siffra 193 mandat.

Den viktigaste trenden är dock ökad polarisering. De uttalat konservativa nomineringsgrupperna (t ex Sverigedemokraterna och Frimodig kyrka), men det gör även de uttalat liberala (främst Öppen kyrka).
 
I kyrkomötet – Svenska kyrkans beslutande organ på nationell nivå – fortsätter S att vara största parti med 71 mandat av 251. Vi fick 28,3 procent av rösterna, en lite uppgång i förhållande till förra valet då vi fick 27,9 procent.
 
Både Moderaterna, Fisk (Folkpartister i Svenska kyrkan) och Centern backar i kyrkovalet. De enda ”allmänpolitiska” nomineringsgrupp som går framåt är KD och MP. Kristdemokraterna går från 17 till 18 mandat, miljöpartisterna dubblar sina mandat: från 4 till 8. Vänstern ligger kvar på 3 mandat.
 
Dessvärre går SD fram starkt, vilket många varit rädda för. Partiet går från 4 till 7 mandat och fick 2,8 procent av rösterna. Valdeltagandet sjunker, från 12,0 till 11,8 procent.
 
I Stockholms stift backar S. Från 24 mandat 2005 får vi nu 21 mandat. Även Moderaterna och FP backar. Vänstern och Kristdemokraterna håller ställningarna medan MP dubblar sin andel även i stiftsfullmäktige. Sd ligger kvar med 2 mandat. 
 
Katarina församling
Av Joel Malmqvist och Haldo Andersson

S får fortsatt 8 mandat av 25 i församlingsfullmäktige och får flest röster. Antalet individer som röstar på vårat part har vuxit, från 590 till 663 personer. Samtidigt ökade valdeltagandet i Katarina med drygt 2 procentenheter, så trots fler röster minskar vår andel lite: från 28,7 procent till 27,9. Ett bra resultat trots allt – fler röstar på oss och vi ligger över resultatet i stiftet.
 
Både Moderaterna och Folkpartiet tappar i Katarina, från 8 till 6 mandat för Moderaterna och från 3 till 2 mandat för Folkpartiet. Vänstern går fram ett mandat, från 2 till 3.
 
Den stora skrällen i vår församling är Levande kyrka, alltså den partipolitiskt obundna nomineringsgrupp som vuxit ur Allhelgonaverksamheten. Gruppen går från 3 till 8 mandat och får nästan lika många röster som vi! Tillsammans har nu S och Levande kyrka majoritet med 16 mandat. 
 
Maria Magdalena
Av Olle Burell

Drygt 45 procent för Socialdemokraterna i Maria Magdalena, är ett valresultat som vi är glada och stolta över. Med 12 av 25 mandat i kyrkofullmäktige har vi goda chanser att påverka församlingens verksamhet och vi känner ett stort ansvar att företräda alla medlemmar med rödgröna värderingar, som gett Socialdemokraterna sitt förtroende lokalt.

De rödgröna partierna har ett starkt stöd bland församlingsborna i Maria och glädjande många utnyttjade chansen att påverka Svenska kyrkans vägval. Inte minst frågan om att samkönade par ska få gifta sig i Svenska kyrkan engagerade socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister i det här kyrkovalet. Och vårt folk stod upp mot Sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna i Maria Magdalena församling har alltid varit inriktade samverkan för kyrkans bästa, så att gudstjänslivet, musiken, barn- och ungdomsverksamheten och diakonin kan vidareutvecklas. Vi kommer att söka samarbete med andra grupper som också vill verka för att Svenska kyrkan lokalt präglas av öppenhet, närvaro och hopp.

Södersossarna har bedrivit ett mycket fint valarbete, där många människor - från kandidaterna själva till partimedlemmar som själva inte tillhör Svenska kyrkan - har jobbat tillsammans. Denna gemenskap bär vi med oss, när vi nu bygger kampanjarbetet inför ödesvalet 2010, då Stadshuset, Landstingshuset och Riksdagshuset måste få rödgröna majoriteter.

Domkyrkan
Av Per Hansson

Vi är nöjda. Vi förlorade visserligen ett mandat med fyra röster men är ändå nöjda. Vi blev ganska överlägset det största partiet. Moderaterna förlorade två mandat pga att tre utsparkade moderater bildade en lokal lista, Domkyrkoförsamlingens väl, som var mycket framgångsrik. Personerna bakom denna lista har hittills stött vår politik och blev av denna orsak uteslutna av moderaternas valberedning (Bo Bladholm). Vi förlorade ett mandat med fyra röster. Levande kyrka höll sig kvar med en röst.
Lite manövrerande med karteller för att bestämma kr. Jag tror att vi kan behålla i första hand krordf. Samt kanske också kfordf. I praktiken förmodligen ingen ändring av politiken då den haft stöd av alla utom några moderater i kf (Bladholm och Hultman).
Strukturutredningen är helt avgörande för Domkyrkoförsamlingens framtid. Parti skiljaktigheter är av underordnad betydelse för närvarande.

Domkyrkoförsamlingen är liten – 2 700 församlingsmedlemmar – 492 avgivna röster – 18 % valdeltagande vilket är samma som förra valet. Vi har hållit två öppna möten med kyrkopolitiska ämnen – Helle Klein resp lokala kandidater som dock inte blev lika välbesökta som vi är vana vid. Vi har bekostat tryckning och bostadsdistribution av en egen broschyr samt några gatuutdelningar. Allmänhetens intresse har varit lågt (som vanligt). Möjligen har hotet från Sverigedemokraterna skrämt fram några extra väljare. De olika nomineringsgruppernas budskap är för lika!

 

Högalid
Av Fredrik Upmark

Vi gjorde en mycket bra valrörelse i Högalid med många otroliga insatser av såväl kandidaterna på listan som andra hängivna (S)valarbetare från området. Vi gick fram två mandat och bildar ny klar majoritet. Moderaterna och Folkpartister i Svenska kyrkan tappade tillsammans hela 10 % -enheter! =)
 
Förklaringen till att så många andra utöver oss kandidater deltog i valrörelsen beror enligt min bedömning på det "kyrkovalsmingel" vi anordnade riktat i första hand mot just partimedlemmar inom området utan egen kyrkopolitisk koppling. Där fanns möjlighet att skriva upp sig på aktiviteter och några av våra flitigaste valarbetare värvades på just detta mingel!
 
Det är roligt att kampanjande verkligen kan ge resultat. Vi struntade, i linje med diskussion på arbetarekommunens kyrkopolitiska utskott, fullständigt i det centrala partidirektivet att inte bedriva utåtriktad kampanj. Min bedömning är att omfattningen av vår kampanj i kombination med ett lokalt material med tydligt profilerat (S)-program är främsta förklaringen till det goda valresultatet.
 
Valdeltagande:
2009: 13.8%
2005: 11.2%
 
Det finns naturligtvis inga siffror på hur sammansättningen ser ut bland väljarna men min gissning är att vi glädjande nog gick fram starkt bland väljare mellan 16 och 50 år eftersom vårt lokala material hade ett modernare tilltal än den borgerliga gamla majoritetens material.
 
Genomgående i valrörelsen tryckte vi mycket hårt på den, i synnerhet på Södermalm och bland yngre, mycket gångbara frågan om samkönade äktenskap.
 
De aktiviteter vi genomförde i valrörelsens slutskede:

Hushållsutdelning 7.200 foldrar, veckan före valet – delning någon gång från måndag 14 sep till lördag 19 sep

Alla kandidater delade minst sitt eget hus. Utöver detta deltog många kandidater och andra partiaktiva från alltifrån Akademikersossarna till SSU-front i denna mycket omfattande hushållsutdelning. Till exempel delade på Reimersholmes stadsdelsförening till samtliga hushåll på hela Reimersholme och valdeltagandet blev där över 20%! Kampanj lördagen den 19e sep. (dagen före valdagen) kl. 10.00-14.00 med 2-5 personer per pats vid:

Hornstulls t-banneuppgång (utanför Systembolaget)

Hornsgatan utanför Högalidshallen (mittemot Draken)

Zinkensdamm utanför Konsum

Ringde partimedlemmar i församlingen måndag till söndag valveckan (14-20 sep.)

”Festoval” vid Högalidskyrkan lördag den 12 september med förtidsröstning.

Deltog vid församlingens specialannonserad förtidsröstning och representerade (S) med foldrar och valsedlar.

Bemanning valstuga Åhléns från Högalids församling.

Delade valsedlar i stort sett vid samtliga vallokaler hela dagen söndag 20 september.

Till sist utförde jag själv också en egen personvalskampanj. Inte för att få fler kryss, står ju redan först på listan, utan som ytterligare ett sätt att höja valdeltagandet. Kampanjen bestod av omfattande A4-affischering inom församlingen sista 4 dagarna, ca 200 affischer + 4 st hemmagjorda jätteaffischer endast valdagen (Reimersholmsbron över till Reimersholme).

Sofia
Av Jan Forsell

Vi hade naturligtvis gärna sett att vi fått ytterligare mandat men vi har hållit ställningarna och ökat med ca en halv procentenhet. I ett avseende är vi mycket nöjda: Vi är den största nomineringsgruppen i Hammarby Sjöstad där vi fått närmare 40 procent av rösterna.
 
Om det är en mobliseringsseger vet jag inte, men helt klart är att vi inom partiet varit mer aktiva inför ett kyrkoval än någon gång tidigare. Dessutom finns ett stort förtroende för oss i församlingen bland dem som är intresserade av kyrka och församling beroende på att vi har många aktiva som deltar i församlingens arbete och som gör ett gott arbete där.
 
En intressant sak är att KD fått två mandat i kyrkofullmäktige men bara kan besätta den ena platsen. Det gör att med den mandatfördelning som är kommer vi att få minst fyra platser i kyrkorådet vad som än händer. Vi får diskutera i gruppen hur vi skall göra för att få majoritet i rådet och ordförandeposterna i fullmäktige och i rådet. Förutsättningarna är kanske inte de bästa men vi jobbar på en lösning.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-25 15:14