400 barn på Södermalm står utan förskoleplats till hösten 2010-06-18

Aldrig har det fötts så många barn på Södermalm som nu och allt fler barnfamiljer väljer att bo kvar. De senaste årens neddragningar inom förskolan gör att köerna idag börjar bli rekordlånga.

Att stoppa in fler barn på varje avdelning är ingen lösning, inte för barnen och inte för personalen. Varannan småbarnsavdelning på Södermalm har redan idag fler än 14 barn.

På vilka avdelningar ska de 400 barn som ännu inte fått förskoleplats placeras?
För att förbättra förskolan på Södermalm vill vi socialdemokrater:

 

- Minska barngruppernas storlek genom att aktivt och tillsammans med andra aktörer arbeta för att snabbt skapa fler förskolor


- Återinföra målet att småbarnsgrupperna ska ha max 14 barn och storbarnsgrupperna 18

 

- Öka personaltätheten

 

- Öka andelen utbildade förskollärare

 

- Erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid

 

- Återinföra en avgiftsfri sommarmånad

 

Flygblad och affisch (färg)

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-25 15:14