Socialdemokraterna överklagar beslut om avknoppning 2010-06-28

-Rättsläget gällande avknoppningar är oklart, säger Jan Forsell, gruppledare (s) och vice ordförande i stadsdelsnämnden. Kammarrätten dömde förra året avknoppningen av Vantörs hemstjänst som olaglig, och staden befinner sig mitt i en överklagansprocess till Regeringsrätten. Därför är det anmärkningsvärt att staden trots detta oklara rättsläge fortsätter avknoppningarna av hemtjänstenheter.

I överklagandet framhålls också att övertagandet inte sker i konkurrens. Kommunen har inte erbjudit några andra intressenter än Söders demens och specialteam AB att ta över verksamheten och inte tagit in några anbud från andra att bedriva den. Beslutet innebär också ett erbjudande till Söders demens och specialteam AB att ta över verksamheten till ett pris som förmodligen understiger verksamhetens marknadsvärde,

- Beslutet innebär ett individuellt riktat ekonomiskt stöd till Söders demens och specialteam AB. Synnerliga skäl för stödet saknas. Att kommunen säljer egendom till underpris till en enskild näringsidkare innebär även att kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning åsidosätts på ett flagrant sätt. Beslutet strider därför mot flera bestämmelser i kommunallagen, säger Jan Forsell.


För ytterligare informationer kontakta Jan Forsell tfn 073 – 986 03 73


Bilaga: Inlagan till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-25 15:14