Sommaren är här! Valet nalkas! Det är tid att ladda och planera! Läs och hör av er! 2010-07-01

Ordföranden har ordet:
Allt tyder på att det blir ett mycket jämnt val i höst!

Borgarna äger mycket av media och har därför större möjlighet att få fram sina budskap. Borgarna har inte godtagit den stora SCB-undersökningen som visade att vi skulle vinna landet utan de redovisar dagligen nya undersökningar som visar motsatsen. De gör allt vad de kan för att skapa osäkerhet. De gör allt vad de kan för att slå ljusblå dunster i ögonen. De gör allt vad de kan för att förminska värdet av våra röd-gröna framtidslöften och visioner.

Vi har vana att arbeta på gator och torg för att få ut våra budskap. Detta är vårt sätt att arbeta, och vi kan det arbetssättet. Vi har bra ledare. Vi har vår egen och varandras entusiasm. Vi har bra framtidslöften och visioner. Vi har visat att vi kan få ut ett budskap över hela Södermalm och också agera snabbt när det krävs. Vi fick upp våra egna affischer om Slussen med en bit av vårt valprogram på snart sagt alla våra tillåtna 62 affischtavlor och vi fick upp larmbudskapet om de 400 barnen på Söder utan förskoleplatser med några dagars varsel och flygbladsutdelning därtill. Från mitten av augusti fortsätter vi med planerade nya affischbudskap varje vecka. De rivs ned fort ibland, men om vi bevakar tavlorna ofta kan vi komplettera.

I detta nummer får du information om ett axplock av den mängd av aktiviteter som har planerats. Ja, här får inte plats för allt som ska hända, så håll dig informerad via din valledare alternativt valdistriktsledare om vad som händer i just din förening/klubb.

Din insats behövs i valarbetet!

 

Karin Gustafsson

Läs mer

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-25 15:14