Valberedningens förslag till Stadsdelsnämnden

Ny (S)-grupp i Södermalms stadsdelsnämnd

Valberedningen lägger nu fram sitt förslag till ny (S)-grupp i stadsdelsnämnden. Förslaget behandlas på Södersossarnas medlemsmöte den 22  november. Uppgiften har varit att föreslå en grupp med tre ordinarie och tre ersättare mot tidigare 4+4, samt att föreslå ny gruppledare (och vice nämndordförande) efter Jan Forsell som avböjt återval. Förslaget presenteras nu enligt löfte i möteskallelsen och ser ut som följer:

Ordinarie
Irmeli Krans 46, Tanto-Zinken, gruppledare
Anders Göransson 45, Katarina Västra
Elsemarie Bjellqvist 66, Katarina Västra

Ersättare
Sofie Evertsson 30, Katarina
Martin Humble 34, Sjöstaden
Anders Karlsson 47, Sofia

Läs mer om höstmötet här.

Ny (S)-grupp

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-25 15:14