Gizela Sladic: Därför vill jag förändra samhället

- Min barndom och också en stor del av mitt vuxna liv präglas av Sarajevo, Bosnien,  berättar Gizela Sladic, ordförande i Högalid-Hornstulls (s)-förening.

- Jag växte upp i harmoni i en multietnisk och kosmopolitisk stad som genomsyrades av erfarenheter och möten mellan olika traditioner. 1993 anlände jag med mina barn i Stockholm. Jag bestämde mig för att kämpa för en bättre värld och engagerade mig politiskt.

- Jag drivs av  en övertygelse om att alla människor är lika värda. Alla människor har samma rättigheter och skyldigheter. Men så är det inte idag. Många människor är arbetslösa. Jag ser orättvisorna runt  omkring mig och förfäras över hur olika förutsättningarna i livet ser ut beroende på om du är man eller kvinna, född i Sverige eller i ett annat land, din sexuella läggning, din utbildning och dina föräldrars inkomst. Därför ville jag vara med och förändra samhället.

-Jag är socialdemokrat eftersom det som har varit viktigt i mitt liv har på ett eller annat sätt haft med grundläggande socialdemokratiska värderingar att göra - fred, frihet, solidaritet, jämställdhet och mångfald. Det är förutsättningar för ett välfärdssamhälle och grunden för en rättvis fördelning som gör att alla människor kan synas och får möjlighet att utvecklas.

Vad sysslar du med som företrädare för (s)?

- De frågor som ligger mig varmt om hjärtat är barn- och ungdomsfrågor och kulturen. Genom kulturen får människor en naturlig plats för möten att främja bildning, stimulera kreativitet, och fördjupa demokratin. Kultur och kulturupplevelser ska vara tillgängliga för alla oavsett ålder och klasstillhörighet.

- Som kulturpolitiker anser jag att ett starkt kulturliv är viktigt för Södermalm, Stockholm och Stockholmsregionens attraktionskraft och utveckling. För det krävs samarbete i regionen. Därför vill jag att landstinget får en utökad roll genom samverkansmodellen och att vi analyserar möjligheten för storregionala samarbeten i Mälardalsregionen. Idag saknar Stockholm scenkonstsamordnare som har ett särskilt ansvar för att utveckla ett långsiktigt samarbete mellan skolor och scenkonstutövare och samverkan med kommunerna inom regionen på scenkonstområdet.

Vad kan Högalid-Hornstull erbjuda en ny medlem? 

- I föreningen ordnar vi regelbundna medlemsmöten och diskuterar politik, arrangerar studiecirklar och seminarier, och gör roliga utåtriktade aktiviteter. Och nu i höst tänker vi vinna valet i Hornstull, och där behövs alla goda krafter!

- Det finns speciella riktade utbildningar till nya medlemmar som samordnas med andra S-föreningar på Södermalm. Som medlem kan man bli förtroendevald i en lokal nämnd, i fullmäktige, i landstinget eller i riksdagen. När man är förtroendevald fördjupar man sig i en eller flera frågor och som förtroendevald kan man påverka politiken i det forumet man är invald i.

¤ Läs om vad du kan göra om du vill engagera dig - klicka här.