Här är styrelsen för Högalid-Hornstulls (s)-förening

Kontakta oss! 

Ordförande

Gizela Sladic

0704 964 776

Vice ordförande

Elin Eliasson

Kassör och medlemsansvarig

Stefan Hell Fröding

 

Kampanjledare

Jenni Larsson

0733 70 36 71

Studieledare 

Peter Gerlach

Internationellt kontaktombud

 Gunilla Källenius

Äldreansvarig

Eva Rutensköld