Sjöstaden

Sjöstadens S-förening

Välkommen till våra öppna möten, som annonseras bland annat i Södersossarnas kalender, och på vår Facebooksida. Kontakta gärna styrelsen för mer information om föreningen.


Styrelsen 2016

Ordförande: Lisa Marie Gustafsson

Kassör: Kenth Lindström

Medlemsansvarig: Tommy Svensson

Studieledare: John Sämfors    

Äldreansvarig: Lubomir Bzdusek  

Ledamot: Yvonne Bernhardsson

Ledamot: Fawaz Al Gailani

Ersättare: Adam Valli Löfgren

 

 

Dokument

Vår historia

 

Vår historia

Sjöstadens socialdemokratiska förening startade sin verksamhet 2004.

Bakgrunden till detta var att ett tiotal sedan tidigare aktiva socialdemokrater
flyttat in i den nya snabbt växande stadsdelen Hammarby Sjöstad, och då kände behov av ett lokalt forum att politiskt påverka sin stadsdels utveckling.

Efter tillsättande av en interimsstyrelse med uppgift att förbereda bildandet av föreningen genomfördes det första årsmötet 2004 och föreningen aktiverade sig och deltog och påverkade i de frågor som drevs och ansågs viktiga i ett uppbyggnadsskede av vår stadsdel.Föreningens första ordförande blev Maria Soledad Engstedt.

Vi har under de första åren bedrivit verksamheten i nära samarbete med andra lokala föreningar på Södermalm. I första hand då det gällde studier men även viss mötesverksamhet. Även i valrörelsen 2006 samarbetade vi med Södermalmsföreningar med bemanning av valstuga och andra arrangemang i valrörelsen.

Vi har arbetat med olika medlemsvärvar kampanjer och lyckats att väsentligt öka vårt medlemsantal till i dag drygt 70 medlemmar. Ökningen beror både på att sedan tidigare socialdemokratiska medlemmar flyttat till Hammarby Sjöstad och då blivit medlemmar i vår förening, och att vi fått helt nya medlemmar som inte tidigare varit anslutna till något parti. 

 

Tillbaks till söderkartan>>>

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-25 15:13