Områdesorganisationen

Styrelse

Catarina Carbell, ordförande, Reimersholme, 070 - 831 97 26

Gert Abelt, kassör, Kommunaltjänstemännen, 076-774 09 00  

Gizela Sladickampanjledare, Högalid-Hornstull 

Rolf Adolfsson, sekreterare, Katarina Västra

Ulla Bab Rydbeck, ledamot, Maria-Södra Station

Tobias Lundin Gerdås. studieledare, Katarina

Anna Sophie Liebst, ledamot, Södra kvinnoklubben

Mari Huupponen, ersättare, Katarina Västra

Martin Engman, ersättare, Maria Södra station 

Adjungerade

Anders Göransson, stadsdelsnämnden, 076 - 844 87 88, Katarina Västra

Anders Karlsson, Sofia

Urban Ryadal, äldreansvarig, Maria-Södra station

 

Valberedningen 

Ulla Richter sammankallande