Dags igen för Södersossarnas årsmöte

Styrelsen för Södermalms socialdemokratiska områdesorganisation kallar alla medlemmar boende inom områdesorganisationens gränser till årsmöte, söndagen den 15 mars kl. 13.00. I år äger årsmötet rum i aulan i Globala gymnasiet (fd Zinkensdammsskolan), Hornsgatan 93 (T-Zinkensdamm).

Handlingar och valberedningens förslag kommer att finnas i anslutning till årsmötet och publiceras här på områdesorganisationens hemsida.  Ta med 40 kronor i kontanter för fika!

Följande ärenden behandlas vid årsmötet

• Styrelsens och revisorernas berättelser från föregående år

• Rapport från stadsdelsnämnden

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen• Val av styrelseledamöter och ersättare

• Val av revisorer och ersättare

• Val av valberedning

• Val av två ledamöter till valkretsförbunden i första och tredje kretsarna

• Val av en företrädare i Arbetarekommunens representantskap

• Fastställande av nomineringsproceduren för stadsdelsnämnden• Behandling av inkomna motioner och styrelsens skrivelser 

Motioner till årsmötet skickar man till styrelsen - sodersossar@gmail.com - och det gör man senast måndagen den 23 februari.

Nomineringar skickar man till valberedningens sammankallande Agneta Emmervall - agneta.emmervall@defacto.se - senast söndagen den 1 mars. 

Hearing för nominerade kandidater sker torsdagen den 12 mars kl. 18 i samlingslokalen på Maria Bangata 13.

Sidan uppdaterades senast: 2015-02-09 18:39