Söderpolitik

Konstgräsplan i Björns trädgård

Ingen annan stadsdel i Stockholm är så förknippad med fotboll som Södermalm. Därför vore det både fint och passande om dess hjärta hade en fotbollsplan.

Läs mer 

Våra representanter i stadsdelsnämnden

Ett Södermalm för alla. Ladda ned sammanfattning av satsningarna inför 2016.


VÅR POLITIK

14/4 1500 stockholmare har gått från bidrag till lön, via Stockholmsjobben

23/3 Så ska Sjöstans skolkris byggas bort

05/12 S på Södermalm utser två nya till stadsdelsnämnden

30/11 Pressmeddelande Gångbron till Årsta broar anmäls till SlösO

25/2 insändare Björns trädgård - Södermalmsnytt

12/2 insändare om barnfattigdom - Mitt i Södermalm

9/2 artikel om trygghetsboendena (ej publicerad)

8/2 Pressmeddelande Tanto Servicehus 

7/2 utspel om Södermalms kajér - Mitt i Södermalm

4/2 utspel om förskolan - Södermalmsnytt

4/2 Insändare restaurangmomsen - Södermalmsnytt

21/1 Södermalmsnytt skriver om förslaget om konstgräs i Björns trädgård

19/1 Pressmeddelande om Björns trädgård

19/1 Skrivelse om graffiti

14/1 Södermalmsnytt går igenom partiernas visioner för 2012 del 1

14/1 Södermalmsnytt går igenom partiernas visioner för 2012 del 2 

19/12 Stockholmstidningen, Södermalmsnytt, Nacka - Värmdö Posten uppmärksammar våra brev till Sjöstadens bostadsrättsföreningar

15/12 Stadsdelsnömndsgruppens förslag till verksamhetsplan 2012

24/11 Tio förslag till en bättre äldreomsorg på Södermalm

22/11 Uttalande om Katarinagårdens vård och omsorgsboende 

22/11 Öppet brev angående Äldreomsorgen till Christoffer Järkeborn, Moderat ordförande i stadsdelsnämnden

8/11 Gruppartikel om äldreomsorgen på Newsmill

27/10 TV4 Stockholm intervjuar Anders Göransson om Vintertullen

27/10 DN rapporterar om att "utsparkad vårdgivare anlitas igen"

26/10 Obegripligt att Attendo Care får ta över Katarinagården

27/9 Artikel i MItti i Södermalm angående omvandlingen av Tanto Servicehus

23/9 Öppet brev till Per Henriksson Fp - personliga ombud

9/9 Från service till (o)trygghet - en omvandling som havererade

25/8 Sjöstaden - tänk efter före

25/8 Hornsbruksgatan - varsamhet!

25/8 Personliga ombud - en opersonlig lösning

26/7 Öppet brev till Moderata ordföranden i Stadsdelsnämnden

20/6 Framtidens förskola

16/6 Utveckling av Hammarby Sjöstad

16/6 Remiss på Slussengaraget

16/6 Upphandling av daglig verksamhet

16/6 Ny park i Grimman

21/5 Skrivelse om personliga ombud

21/5 Sofie Evertsson skriver öppet brev om förskolan till Christoffer Järkeborn

21/5 Sjöstadstidningen om förskolesituationen - intervju med Martin Humble bl.a. (från sid. 19)

18/5 Vår syn på Södermalms fyra första månader 2011

18/5 Vår syn på parklekarna

18/5 Vår syn på fritidsgårdarna 

18/5 Ny förskola i Sjöstaden -. vad tycker vi?

18/5 Skateboardpark på Sofia skolgård?

19/4 Alliansen vill inte ha någon gemensam förskolekö

19/4 Alliansen gör upp med MP om Vintertullen

15/4 Carin Jämtin och Anders Göransson skriver om Årsta Holmar i Södermalmsnytt

8/4 Elsemarie Bjellqvist kommentar.

8/4 Alliansen förlänger inte avtalet med Attendo Care på Vintertullen

5/4 Artikel i MItt i Södermalm (sid 6) om hemtjänsten

5/4 Flygblad om sommarjobb till unga

29/3 Sofie Evertsson och Anders Göransson skriver om vägen tillbaka

24/3 Nämndmöte

Om upphandling (inklusive Vintertullen  1 och 2), det nya är att Alliansen flaggar för att det kan vara okej att kommunen driver verksamheten. en positionsförändring tack vare eller på grund av FP, gissar vi.

Ett yttrande till Socialstyrelsen om Vintertullen

Bidrag till frivilligorganisationer. Vi har satsat mer pengar än Alliansen

Skidspår i Tanto (och i Vita Bergen) Vi har lagt ett förslag om att förvaltningen skulle undersöka frågan och återkomma i god tid före vintersäsongen.

 

2/3 Brev om snöröjningen

Katarina Västra skriver till Ulla Hamilton

Som svarar

Fortsättning följer

 

17/2 Nämndmöte

Pressmeddelande om Vintertullen - vi måste låta staden ta över

Vår syn på årsberättelsen

Sprututbytet

I övrigt kan noteras att Årsta Holmar var uppe, Oppostionen tyckte båt men inte brygga Centern vill ha party.  

25/1 Vad har Alliansen för planer för Hammarby Sjöstad?

Södermalm växer så det knakar och vi närmar oss 130 000 invånare. Hammarby Sjöstad har en stor del i detta vilket är fantastiskt roligt. Mitt namn är Martin Humble och som pappa, sjöstadsbo och som ny ledamot för socialdemokraterna i Södermalms stadsdelsnämnd ser jag fram emot att få arbeta för vårt område i Stockholm.

Läs mer (Sjöstadsbladet 25/1, sid 11)

22/1 Öppet brev till Joakim Larsson

Föräldrar på en privat förskola i Gamla Stan vill byta då verksamheten inte fungerar. Det får de inte. En tjänsteman som intervjuas säger att ”detta är en risk man tar när man väljer en enskilt driven förskola.” Lotta Edholm, skolborgarråd, fyller på med att ”det är valfriheten som gäller.”
Min första tanke är att Ester, 18 månader, nog får vara lite mer noggrann i valet av förskola i framöver. Och de barn som ännu inte är födda bör noga tänka över valet av föräldrar. Ett felval kan uppenbarligen stå dem dyrt.

Läs mer

20/1 Moderaterna har ansvaret för Vintertullen

Två och ett halvt år, och när det i praktiken inte går att säga upp avtalet. Så lång tid tog det för Alliansen att förstå det vi sa från början: verksamheten på Vintertullen håller inte måttet. Moderaterna m.fl. är att gratulera. 

Läs mer 

20/1 Verksamhetsplan stadsdelsnämnden 2011

Om välfärden håller hög kvalitet, styrs av behov och ges på lika villkor oavsett bakgrund så sprider den risker, möjligheter och trygghet över livet, och mellan generationer.

Därför prioriterar vi utveckling av verksamhet och kvalitetsförbättringar inom de områden som stadsdelsnämnden svarar för. Vårt förslag till budget för 2011 utgår från den skattesats som gällde när vi var i majoritet i kommunfullmäktige. Den är 60 öre högre per skattekrona än årets borgerliga förslag, vilket ger utrymme för förbättringar och utveckling av verksamheten. Vi anser samtidigt att det inte ska vara möjligt att välja en dålig verksamhet om den är finansierad med offentliga medel. Alla offentligt finansierade verksamheter ska hålla en god kvalitet.

Läs mer

18/1 Öppet brev till Lotta Edholm

Många av de föräldrar som har valt dessa förskolor upplever att kvaliteten är så dålig att de helt enkelt har tagit ut barnen ur förskolan. Istället har de tvingats vara hemma från sina arbeten och att turas om att ta hand om varandras barn. En tjänsteman som intervjuas säger att detta är en risk man tar när man väljer en enskilt driven förskola. Lotta Edholm, skolborgarråd, fyller på med att det är valfriheten som gäller.

Läs mer

12/1 Södermalms förskolor - en oroande utveckling

”Allt fler missnöjda föräldrar på Söder” är rubriken på en artikel i dagens DN (2011-01-04). Där framkom bl.  a. att andelen nöjda föräldrar sjunkit med 12 % (från 92 % till 80 %). Bara sex av tio tycker sig ha haft möjlighet att välja förskola för sina barn .

I samband med stadsdelsnämndens decembermöte konstaterade vi socialdemokrater att ”Bristen på förskoleplatser har begränsat föräldrarnas reella valfrihet, men också lett till större barngrupper.”

Läs mer